אאוקריוטי

אאוקריוטי – (איקריוטי) יצור חי אאוקריוט הוא כזה שהחומר הגנטי שבתאי גופו מצוי בתוך אברון תאי מוגדר התחום באמצעות ממברנה – גרעין תא.

אאקריוטי (או אי קריוטי) נבדל  מפרוקריוטי שהחומר התורשתי שלו אינו בתוך גרעין תא מתוחם. מלעז : Eukaryota, Eukarya.

תאים מסוגים שונים. אילוסטרציה: Pixabay skeeze
תאים מסוגים שונים. אילוסטרציה: Pixabay skeeze