אובדנות בישראל: יותר צעירים מתאבדים

דו”ח משרד הבריאות לגבי אובדנות בישראל: עליה במספר מקרי ההתאבדות בגילאי 15 ומטה.

יותר מתאבדים בקרב גרושים ורווקים ובקרב אוכלוסיית עולי אתיופיה וברית המועצות, ובקרב בני 75 ומעלה.

דו”ח שפירסם משרד הבריאות השופך אור על נתוני האובדנות במדינת ישראל מגלה מספר נתונים בנושא: מן הדו”ח עולה כי אוכלוסיות ספציפיות מועדות יותר להתאבדות:נמצא כי למרות שמגמת האובדנות בקרב צעירים בירידה, קיימת עליה מדאיגה במספר המקרים בקרב בני 15 ומטה המתאבדים. בעוד שבשנים 2002 עד 2006  13 ילדים בני מתחת ל-15 נטלו את חייהם, בשנים 2007-2011 התאבדו 18 צעירים בגילאים אלו ואילו בשנת 2012-2016 26 צעירים נטלו את חייהם.

עוד העלה הדו”ח כי מקרב עולים מאתיופיה שיעור ההתאבדויות גבוה פי 4, ביחס לאוכלוסיה הכללית. עוד נמצא כי כי בקרב מבוגרים מעל גיל 75 שיעור המתאבדים גבוה יותר מפי 2 בהשוואה לבני 25 עד 45. 18.8 מקרים למאה אלף איש בקרב בני 75 ומעלה לעומת 9.2 בקרב בני 25 עד 44.

בכי. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש cc3-by. צילום :Vassil
אובדנות בישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש cc3-by. צילום :Vassil

עוד מתברר מן הדו”ח שפורסם כי בישראל שיעור הגברים המתאבדים גבוה יותר משיעור המתאבדות, אך יחד עם זאת נשים מבצעות יותר נסיונות התאבדות. בשנת 2016 נרשמו 390 התאבדויות, 321 לגברים ו-69 לנשים.

יהודים, רווקים או גרושים בני 75 ומעלה, גברים, ובמיוחד יוצאי אתיופיה וברית המועצות ויהודים בסיכון מוגבר לאובדנות

מהממצאים עולה כי שיעור האנשים המבוגרים מעל גיל 75 גבוה משיעורי האובדנות ביתר חלקי האוכלוסיה גם בקרב גברים וגם בקרב נשים שני המינים נמצא בגיל 75 ומעלה.

שיעור ההתאבדות של יהודים פי שלושה משיעור ההתאבדות של ערבים בממוצע השנים 2014-2016.

מנתוני הדו”ח החשוב עולה כי שיעור ההתאבדות בקרב עולים מבריה”מ לשעבר גבוה פי 1.7 מישראלים אחרים שאינם עולים מאזור זה. שיעור זה הינו יציב ולא נראית בו מגמת עליה של שיעור ההתאבדויות בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר.

השיעור לעולי אתיופיה שהינו 24.5 התאבדויות לכל 100 אלף איש בשנת 2014-2016, נמצא כגבוה פי ארבעה בהשוואה לשיעור האובדנות באוכלוסיה הכללית העומד על 5.9.

עוד עולה כי שיעור ההתאבדות בקרב נשואים נמוך יותר מגרושים ורווקים. כשליש מכלל הגברים
הגרושים שהתאבדו היו אבות לילדים עד גיל 18בשנים 2016-2012.

עוד עולה מן הממצאים כי שיעור נסיונות ההתאבדות מצוי במגמת ירידה בקרב נשים ערביות בשנים
האחרונות לעומת עליה בשיעור נסיונות ההתאבדות על ידי גברים ערבים ועליה אצל המגזר היהודים ומגזרים אחרים בשני המינים.