אנשים עם מוגבלות יותר בודדים ופחות מרוצים ואופיטמיים

ממצאים חדשים : אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה חשים יותר בדידות, פחות מרוצים מהקשר עם בני משפחה וחברים, פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.

בישראל מציינים כבעולם את היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות בשלישי לדצמבר וזאת בכדי לשפר את ההכרה,ההוקרה וההבנה ביחס לאנשים הסובלים ממוגבלות ולשם שיפור התמיכה בהם ושילובם בחברה, בכלכלה ובתרבות. לרגל היום היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע אודות אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל בגירים כלומר בני 20 וזאת על פי נתונים שנאספו במסגרת הערכה עצמית של המרואיינים במהלך הסקר החברתי לשנת 2018 אשר כולל מעל 7400 מרואיינות ומרואיינים.

מן הנתונים כולה כי אוכלוסיה זו של בעלי מוגבלות, כצפוי מתאפיינת בפחות שימוש במחשב ובאינטרנט. הנתונים מעלים כי בשלושת החודשים האחרונים בקרב אנשים עם מוגבלות בני 64-20 58% מבני 64-20 עם מוגבלות משתמשים במחשב בהשוואה ל79% מהאנשים ללא מוגבלות חמורה. עוד מתברר מהנתונים כי 79% משתמשים ברשת האינטרנט בהשוואה לשימוש של 90% מהאנשים ללא מוגבלות ברשת האינטרנט. 74% מבעלי מוגבלות תפקודית חמורה משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד בהשוואה ל86% מהאנשים ללא מוגבלות. עוד עולה כי 34% משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-25% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים. 73% משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום ( בהשוואה ל85% מהאנשים ללא מוגבלות).

בעלי מוגבלויות חשים יותר בודדים 
מן הנתונים עולה כי אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות, והם פחות מרוצים מהקשר עם בני משפחה וחברים. בקרב בני 64-20 16% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות וזאת בהשוואה לשיעור נמוך פי 4 בקרב שאר האוכלוסייה – 4%. זאת ועוד – 15% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה,כלומר תחושת חוסר במעגלי תמיכה וסיוע בהשוואה לתחושה זו רק בקרב 5% בשאר האוכלוסייה. ל-16% מהאנשים עם מוגבלות בגיל 64-20 אין קשרים עם חברים, בהשוואה ל-6% משאר האוכלוסייה.

עוד עולה מהנתונים ביחס למוגבלים בגילאי 65 ויותר כי מצבם אף בודד יותר: 22% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 6% בקרב שאר האוכלוסייה. 12% מבני 65 ומעלה הסובלים ממוגבלות חמורה, מרגישים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, בהשוואה ל8% בקרב שאר האוכלוסייה. ל-27% אין קשרים עם חברים, ל-13% משאר האוכלוסייה.

פחות אופטימיות ושביעות רצון 

בקרב בני 65 ומעלה24% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים בקרובות, 12% מהיתר. 38% לא מרוצים ממצבם הכלכלי, 24% בקרב שאר האוכלוסייה. 17% מבני 65 ומעלה עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב, בדומה לשאר האוכלוסייה.

נתוני הסקר מלמדים עוד כי אנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. אצל בני 64-20 28% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, בהשוואה ל8% משאר האוכלוסייה. 13% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות,  בהשוואה ל 3% בשאר האוכלוסייה. 61% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, ואילו שיעור נמוך במחצית של 35% בשאר חלקי האוכלוסייה שלא סובלים ממוגבלות. עוד עולה כי 18% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב בעתיד לעומת 6% בקרב יתר חלקי האוכלוסיה.
22% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, 8% בקרב שאר האוכלוסייה.

מן הנתונים המתפרסמים ביחס לבלי מוגבלויות בני 20 עד 64 עולה כי 16% מהאנשים עם מוגבלות עסקו בפעילות התנדבותית בשנה האחרונה (22% בקרב שאר האוכלוסייה). 71% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשים וזאת לעומת 56% בקרב שאר האוכלוסייה.  33% מהאנשים עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה ו-14% חשו אפליה בשל מוגבלותם.

עוד עולה כי 90% מכלל בני 64-20 סבורים שעל המדינה לתת העדפה מתקנת בעבודה או בלימודים לאנשים עם מוגבלות. 42% מכלל בני 64-20 חושבים שאנשים עם מוגבלות הינם האנשים בקבוצה של  האוכלוסין הראויה ביותר להעדפה מתקנת.