אקסון

אקסון Exon – הינו רצף נוקלאוטידות בחומר הגנטי DNA שהינו חלק מהMessenger RNA אחרי שיתר חלקיו של גן (אינטרונים שאינם מקודדים חלבון) נפלטים בהליך שחבור SPLICING המקיימים בתא איקריוטי (אאוקריוטי) בו מעורבת מולקולה של חומצה ריבונולקאית רנ”א. יש להבדיל הגדרה זו בשונה מאקסון של תאים שהינו סיב עצב המעביר מידע על ידי דחף עצבי חשמלי.

מהו אקסון בגנטיקה. איור: Pixabay Clker-Free-Vector-Images
מהו אקסון בגנטיקה. איור: Pixabay Clker-Free-Vector-Images