באיזו עיר בישראל חיים יותר ?

באיזו עיר תוחלת החיים הגבוהה ביותר בישראל ובאיזו עיר חיים פחות ?

תוחלת החיים בישראל היא בין הגבוהות בעולם. איפה בישראל תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר ? היכן חיים יותר ברחבי המדינה ? ממצאים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין הערים הגדולות בישראל יותר מ-100,000 תושבים מבין 16 ערים מתברר כי ברמת גן תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר – 84.6 שנים ואילו בעיר בת ים – תוחלת החיים הממוצעת היא הנמוכה ביותר – 81 שנים, פער של 3.6 שנים. מבין הערים הפחות גדולות מודיעין עילית לוקחת את הבכורה – תוחלת החיים בה היא הגבוהה ביותר 87.6 שנים.

מהפרסום עולה כי מתוך הערים בישראל שבהן מתגוררים בין 50 ל-100 איש (18 ערים) – במודיעין עילית תוחלת החיים הגבוהה ביותר (87.6) ובאום אל-פחם – הנמוכה ביותר (79.0), הבדל של 8.6 שנים. גם מתוך ממצאים אלה עולה מצבם הפחות טוב של מיעוטים בישראל- מן הממצאים עולה שהשלוש מתוך ארבע הערים עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הן ערים ערביות או מעורבות: אום אל-פחם, לוד ורמלה.

מן הממצאים עולה כי ככל שהמדד החברתי-כלכלי של היישוב גבוה יותר, כך סך התמותה ביישוב, התמותה ממחלות לב, תמותת תינוקות, הימצאות סוכרת ושיעור שחרורים מאשפוז נמוכים יותר. קשר זה חזק יותר ביישובים יהודיים ומעורבים ואילו ביישובים ערביים בחלק מהמדדים לא נמצא קשר.

עוד עולה כי קיימים הבדלים בין היישובים הערביים ליישובים היהודיים במגוון מדדים. בעוד שבישובים יהודיים שיעורים גבוהים של תמותה מסרטן ביישובים הערבים ניכרים שיעורים גבוהים של תמותה ממחלות לב, שיעורי אשפוז כללי, שיעורי סוכרת ועודף משקל או השמנה בכיתה ז’.

מהממצאים עוד עולה תוחלת החיים בכלל האוכלוסייה בישראל בממוצע בין 2013 ל2017 הייתה  82.6 שנות חיים, 84.5 שנים לנשים, 80.6 לגברים.
ההבדל הגדול ביותר בין המחוזות הם בין אזור יהודה והשומרון  בו תוחלת החיים היא 84.1 שנים לבין מחוז תל אביב שהינו עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר 81.1 שנים- פער של  2.9 שנים.
בחינה של נפות שונות מעלה כי בין הנפות באזור יהודה והשומרון תוחלת החיים הגבוהה ביותר, ובנפת באר שבע-הנמוכה ביותר. מן הנתונים המתפרסמים עולה כי בנפות צפת, רמלה וחדרה חלו העליות הגדולות ביותר בתוחלת החיים. בנוסף,נפות צפת וגולן שיפרו באופן יחסי את מיקומן ותוחלת החיים בהן בשנים 2017-2013 ,דומה לתוחלת החיים בנפות חיפה ורמלה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את הפרופיל הבריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2017-2011  אשר כולל נתונים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים לפי רמות גיאוגרפיות: כלל-ארצי, מחוזות, נפות ויישובים שבהם יותר מ-10,000 תושבים.