בדיקות סקר גנטיות להריון

בדיקות סקר גנטיות להריון – בדיקות אלה הן תהליך שבו נערך בירור ובדיקות באשר לחומר הגנטי D.N.A של המשפחה על מנת לאתר סיכון למומים או מחלות תורשתיות בעובר. בדיקות סקר גנטיות הן בדיקות שנערכות על ידי זוגות העומדים להכנס להריון על מנת לבחון לפני ההתערבות את הסיכון לכך שהיילוד ילקה במחלה , ליקוי או מום עקב הורשה גנטית כלשהי. זאת במסגרת ייעוץ גנטי או אבחון תורשתי. בדיקות סקר גנטיות הן מגוונות. הן נעשות בין היתר באמצעות בדיקות דם רגילות. בדיקת צ’יפ גנטי או שבב גנטי היא אחת מבדיקות העזר לאבחון מומים בעובר לדוגמה. בדיקות סקר גנטיות נערכות בשלב שלפני ההריון. כמו כן נערכות בדיקות אלה עד לשבוע 13 להריון. לא נדרשת להן הכנה ייחודית.