בנק הדם הטבורי ביוקורד ייסגר

לאחר בדיקת משרד הבריאות נדחתה בקשת בנק הדם הטבורי ביוקורד להמשך פעילות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בדיקות דםדם טבורי - גנטיקה
תינוק. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש cc3-by-sa. צילום: sage-ross

משרד הבריאות סירב לאפשר לבנק הדם הטבורי ביוקורד להמשיך פעילותו לאחר צו הסגירה שהוצא לאחרונה

משרד הבריאות החליט לדחות את בקשת מפעילי בנק הדם הטבוריביוקורד להמשיך בפעילותו. זאת לאור תלונה שהתקבלה ולאחר ביקורת דחופה שערך משרד הבריאות בבנק הדם הטבורי הפרטי "ביוקורד – בנק החיים" בניהולו של מר מיקי שחם, הורה משרד הבריאות לאחרונה למנהל בנק הדם הטבורי להפסיק "להפעיל אתר עיבוד מנות דם חדש לפני שיקבל אישור משרד הבריאות לאותו אתר". למהלך תקופה מוגבלת עובדו מנות הדם הטבורי על ידי "אתר עיבוד מתאים אחר". זאת לאחר שבמהלך חודש נובמבר התחוור למשרד הבריאות, על פי ההודעה כי מר שחם ו"ביוקורד" החלו להפעיל בחודש ספטמבר את אתר העיבוד החדש – בלי אישור של המשרד. 

במדינת ישראל פועלים כמה בנקי דם טבוריים פרטיים לשימור דם טבורי השומרים דם טבורי הנאסף בתהליך הלידה עבור היילוד ומשפחתו תמורת תשלום. נוסף על כך קיימים מספר בנקי דם טבורי אשר שומרים מנות דם טבורי שנתרמו לטובת כלל הציבור לשימוש כתחליף להשתלת מח עצם לחולים שלא נמצא להם תורם מתאים. על פי הודעת משרד הבריאות "בנובמבר נכנסו לתוקף תקנות בנושא רישוי בנקי דם טבוריים (פרטיים וציבוריים), ולקראת כניסת התקנות לתוקף החל משרד הבריאות לערוך ביקורות" .

בימים אלה הוציא משרד הבריאות הודעה נוספת לפיה נדחתה בקשת מפעילי בנק דם "ביוקורד" להמשך פעילות, וזאת, כאמור לנוכח ממצאי "בדיקה מקיפה בה נמצא כי ביוקורד ו"בנק החיים" אינם עומדים בדרישות המפורטות בתקנה 9 לתקנות דם טבורי (בנק דם טבורי פרטי) תשע"ב, 2012, ולבנק אין מנהל רפואי מתאים." עוד מצוין בהודעת המשרד כי נציגי בנק הדם לא הציגו "ראיות בדבר איתנות כלכלית מספקת של ביוקורד בע"מ או בעלי המניות בה, למסוגלות הבטחת אורך הזמן הנדרש למלא התחייבות כלפי הלקוחות, לשמירת מנות הדם הטבורי לטווח ארוך."

לנוכח זאת הורה משרד הבריאות למנהלי בנק הדם הטבורי להודיע ללקוחותיו בזו הלשון כי:
"משרד הבריאות דחה את בקשת ביוקורד בע"מ להיתר להפעלת בנק דם טבורי ולפיכך החברה לא תוכל להמשיך ולהפעיל את בנק הדם הטבורי "בנק החיים".
מן ההודעה עולה כי לקוחות ביוקורד לא יפגעו ברמה המקצועית משום שהמנות יישמרו על ידי העברת המקפיאים בהם מצויות מנות הדם הטבורי "לגורם מתאים אחר שימשיך לנהל ולשמר את המנות המוקפאות ואת המידע אודותיהן, בתנאים נאותים ".וזאת בכפוף להוראות משרד הבריאות.

דילוג לתוכן