בקשת סליחה ליום כיפור

ביום הכיפורים נהוג לכפר על חטאינו למול הבורא ועל החטאים שבין אדם לזולתו. לכן נוהגים לבקש ביום הכיפורים סליחה, מחילה וכפרה מבני משפחה, הורים, אחים ואחיות, ילדים, חברים וידידים, עמיתים לעבודה וכל מי שאנו סבורים שייתכן ונפגע מאיתנו.

בקשת סליחה ליום כיפור. צילום:Pixabay-kalhh
בקשת סליחה ליום כיפור. צילום:Pixabay-kalhh

בקשת סליחה ליום כיפור היא נוהג נפוץ. אם אתם מעוניינים להעזר בניסוח של ברכה ליום כיפור או בקשת סליחה; לפניכם מפורטים בקשת סליחה ליום כיפור בנוסח מתאים וגם תכנים מוצעים לניסוח ברכה ליום כיפורים. הטקסטים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

בקשת סליחה ליום כיפור

להלן מפורט נוסח בקשת סליחה ליום כיפורים:

סליחה אם פגעתי, עוויתי וגרמתי לצער, עוול או פגיעה.

מתנצל ומצטער אם לא הייתי רגיש, פגעתי או התנהגתי שלא ביודעין או ביודעין באופן שגרם לך להרגיש רע, להפגע או עשיתי משהו מקפח או מעוול.

אני מתנצל ומבקש סליחה אם אמרתי דבר מה מיותר או פוגע, אם נהגתי שלא בהגינות, בכבוד או כנדרש, או אם נמנעתי מלעשות דברים שגרמו לך לצער, קיפוח, נזק או קושי.  

אני מעריך ומכבד אותך, לא התכוונתי לפגוע ואני מבקש סליחה ומחילה מעומק הלב. 

עוד באותו נושא:

נוסח ברכה ליום כיפור

להלן מפורט נוסח ברכה ליום כיפור:

גמר חתימה טובה וצום קל.

אם נהגתי באופן פוגע, אבקש את סליחתך ומחילתך על כל דבר שבו חטאתי כלפיך בהתנצלות כנה.

מי יתן ותכתב בספר החיים לברכה ושמחה, שלווה והצלחה ואריכות ימים. שירבו זכויותיך כזרעי הרימון. 

אאחל ברכת שמיים וכתיבה לטוב.