2014 : סרטן השד בישראל

2014 : תמונת מצב לגבי סרטן השד בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות האישהסרטן
סמל המודעות למחלת סרטן השד. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc2-by. צילום: Jason Meredith

סרטן השד בנשים בישראל

מנתונים חדשים המתפרסמים באמצעות הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות לגבי עדכון נתוני תחלואה ותמותה, אוקטובר 2014 מתחוורים שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני (invasive) של השד בישראל

מן הנתונים כולה כי בישראל כמו בארצות רבות בעולם, סרטן השד הוא הסרטן השכיח ביותר בנשים, בכל קבוצות האוכלוסייה. יש לציין כי סרטן השד יכול להתגלות גם בגברים, אולם עיקר התחלואה היא בנשים ביחס של כ-1:100 ולכן בעדכון זה ההתייחסות היא לתמונת התחלואה בנשים בלבד.

סרטן השד היווה % 31 מכלל הגידולים החודרניים בנשים בישראל בשנת 2011. בסה"כ אובחנו בשנה זו 4,601 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, מהן 3,574 יהודיות )%331 ,87 ערביות %8 ו-201 חולות נוצריות שאינן ערביות וכאלה ללא סיווג דת "אחרות"% 5. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ההתפלגות הכללית של קבוצות אוכלוסייה אלה בישראל בשנת 2011 היא %75.5 יהודים, %20.0 ערבים ו-."אחרים" 4.5%

ירידה בשיעור חולות סרטן השד

שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל-100,000 של סרטן חודרני של השד הם עבור יהודיות וערביות בלבד, בשל המספר הנמוך של ה"אחרות". בחמש השנים האחרונות, 2007-2011, שיעורי ההיארעות יציבים הן ביהודיות והן בערביות; השיעור ב-2007 היה 92.6 ו-66.8 ביהודיות ובערביות, בהתאמה, וב-2011 היו השיעורים המקבילים 90.1 ו-57.1, בהתאמה.

המגמות העיתיות במהלך 32 השנים 1980-2011 מורות על עלייה בשיעורים בקרב יהודיות בשנות ה-90', עם השקתה של התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות. מאז תחילת שנות ה-2000 ניכרת ירידה והתייצבות בשיעורים. בקרב ערביות נצפית עלייה מונוטונית בשיעורים לאורך השנים, עם רושם של התייצבות בארבע השנים האחרונות.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן