ההוצאה הלאומית לחינוך 93.4 מיליארד

8.0% מהתוצר המקומי הגולמי בישראל הוצאו בגין חינוך והסתכמו בשנה שעברה בכ-93 מיליארד שקלים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הילד
חוזרים ללימודים לאחר חופשת הקיץ הארוכה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Robert Michael

ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2015-2013 

מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באומדן לגבי שנה שעברה עולים מספר ממצאים מעניינים אודות ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל. מן הממצאים עולה כי בשנת 2015

• ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-93.4 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים שהם 8.0% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנת 2014 (8.1%). ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה ב-4.1%, במחירים קבועים, לעומת שנת 2014, בהמשך לעלייה של 3.4% בשנה הקודמת.
• בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה עלייה של 1.9% (במחירים קבועים), בדומה ל-2014 ול-2013 שבהן חלו עליות של 1.4% ושל 2.5%, בהתאמה.
• משקי הבית מימנו 20.5% מההוצאה הלאומית לחינוך לעומת 22.5% בשנת 2014. המגזר הממשלתי (הממשלה, הרשויות מקומיות ומוסדות ללא כוונת רווח ממשלתיים) מימן כ-79.5% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך – מימון גבוה יותר מבשנת 2014 (77.5%).
• ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדרג החינוך; בשנים 2013-2011, עלות לימודיו של תלמיד בחינוך גבוה גדולה יותר מפי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, ויותר מפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי

ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאה השוטפת בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל הדרגים, מחינוך קדם-יסודי עד להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים, לספרי לימוד וכד', וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד (השקעות בנכסים קבועים).

דילוג לתוכן