ישראל הצעירה

כשליש מהאוכלוסייה מתחת לגיל 18. בני ברק- העיר הצעירה ביותר

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הילדחינוך, חברה, משפט
מבחנים. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום : Alisha M. Clay באדיבות USNavy

43% מהאוכלוסייה ב 2014 היו צעירים עד עד גיל 24. כשליש מהאוכלוסייה מתחת לגיל 18. בני ברק- העיר הצעירה ביותר

דוח פני החברה שפורסם לאחרונה הוא השמיני בסדרת דוחות של הלמ"ס המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. השנה התמקד הדוח בדור העתיד של ישראל – ילדים וצעירים עד גיל 24. מאפייני אוכלוסיית הילדים והצעירים בישראל מנותחים על בסיס נתוני 2014-2013 בהיבטים שונים: מאפיינים דמוגרפיים, רמת חיים, תעסוקה, בריאות, רווחה, ביטחון אישי, רווחה, חינוך, תחבורה, סביבה ועמדות בנושאים שונים.  מן הממצאים שפורסמו עולה כי:

• 43% מהאוכלוסייה בשנת 2014 הם צעירים עד גיל 24. כשליש מהאוכלוסייה (33%) הם ילדים מתחת לגיל 18. מבין הערים הגדולות המונות 100,000 תושבים ויותר, בני ברק היא העיר הצעירה ביותר (כ-60% מאוכלוסייתה הם ילדים וצעירים עד גיל 24).
• 91% מהצעירים (בני 24-20) מרוצים מחייהם. 60% מבני 24-20 מרוצים ממצבם הכלכלי.
• שיעור התעסוקה של בני נוער בגיל 17-15 ב-2014 עמד על כ-9%. השיעור דומה בקרב נערים ונערות. כ-80% מבני הנוער עבדו במשלחי היד: "עובדי מכירה ושירותים" ו"עובדים בלתי מקצועיים".
• בשנת 2013, שיעור הסיכון לעוני בקרב ילדים בישראל היה גבוה במיוחד לעומת מדינות האיחוד האירופי – 36% בישראל לעומת 20% בממוצע במדינות האיחוד האירופי.
• בשנת 2014 443.5 אלף ילדים בני 17-0 היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים. הנזקקות השכיחה ביותר של ילדים היא "תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/נוער" (61.1%). מבין בני 24-18 הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים, 36.6% הם ערבים – לעומת 27.0% מחלקם בכלל האוכלוסייה. 12.4% הם ממוצא אתיופי – לעומת 3.5% מחלקם בכלל האוכלוסייה.
• בתשע"ד (2013/14) למדו כ-1.6 מיליון תלמידים במערכת החינוך. 84% מתלמידי י"ב ניגשו לבגרות. אחוז הנשירה בכיתות ז-יב עמד על 2.7%.
• בשנת 2013 ל-11.6% מבין הילדים עד גיל 17 הייתה הוצאה על שיעורי עזר פרטיים. ההוצאה הממוצעת לילד על שיעורי עזר פרטיים היא 304 ש"ח בחודש.
• בתשע"ד (2013/14), רוב הסטודנטים שלמדו בשנה ראשונה ללימודי תואר ראשון היו צעירים (עד גיל 24), 66.5% מהיהודים והאחרים (66.6% מהיהודים) ו-84.5% מהערבים.
• בשנת 2013 נולדו 171,144 תינוקות, מתוכם 1.9% (3,166) נולדו לנערות עד גיל 19. שיעורי הפריון של נערות ירדו ב-39%, מ-17.1 תינוקות ל-1,000 נערות בגיל זה בשנת 2000 ל-10.4 בשנת 2013.
• בשנת 2014, 79% מבני 24-20 העריכו את מצב בריאותם כ"טוב מאוד".
• בשנת 2014, 21% מתלמידי כיתות א ו-30% מתלמידי כיתות ז היו בעלי עודף משקל והשמנת יתר.
• עברות הנהיגה של נהגים בני 24-19 מהוות 12.6% מכלל העברות שבוצעו בשנת 2013. כ 27% מכלל העברות מסוג "נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים" בוצעו על ידי בני 24-19.
• בשנת 2014, בני 24-0 שנהרגו בתאונות דרכים היוו כ-29% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים.
• בשנת 2013 שיעור החגירה של ילדים ערבים, נמוך באופן משמעותי מזה של ילדים יהודים (49% לעומת 73%, בהתאמה).
• בכ-14 אלף ממשקי הבית (1.3% ממשקי הבית עם ילדים עד גיל 18) נפגעו ילדים מעברה מקוונת.
• בשנת 2013 נפתחו 18,706 תיקים פליליים (פ"א) ל-10,180 קטינים. 91.2% מבעלי התיקים הפליליים היו בנים. שיעור בעלי תיקים פליליים בקרב קטינים ערבים גבוה מן השיעור בקרב קטינים יהודים (13 ל-1,000 ערבים לעומת 9 ל-1,000 יהודים).
• 64% מהצעירים בני 24-20 מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם לעומת 55% מבני 25 ומעלה. 52% מבני 24-20 מרוצים מהתחבורה באזור מגוריהם, לעומת 37% מבני 64-25 ו-45% מבני 65 ומעלה.

דילוג לתוכן