מהי ההוצאה הפרטית על תלמיד בישראל?

מהי ההוצאה הפרטית הממוצעת שהורה מוציא בחודש על תלמיד בישראל במגזרים השונים ובעשירונים השונים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הילדחינוך, חברה, משפט
חוזרים ללימודים לאחר חופשת הקיץ הארוכה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Robert Michael

מהי ההוצאה הפרטית הממוצעת שהורה מוציא בחודש על תלמיד בישראל במגזרים השונים ובעשירונים השונים ?

מנתונים שפירסמה הלמ"ס בדבר ההוצאה הפרטית עולה נתונים מפתיעים ביחס לשיעורה ומאפייניה. השכלתו של הפרט מהווה גורם מפתח בקידומו החברתי-כלכלי. ולכן ההורים במשקי הבית מנסים להעצים את השכלת ילדיהם באמצעות הזרמת משאבים כספיים לחינוכם. כך מפרטת הלמ"ס ב2014 ההוצאה הממוצעת לתלמיד בחודש עבור שירותי חינוך של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הסתכמה ב-603 ש"ח, לעומת 176 ש"ח בחמישון ההכנסה התחתון. הדבר מקנה לתלמידים ממשקי בית בחמישונים הגבוהים אפשרות גדולה יותר להצליח בלימודים בבית הספר ובלימודים גבוהים, ויכול להסביר פערים גבוהים בהישגים הלימודיים של תלמידים בישראל. לדוגמה, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, נמוך באופן משמעותי מהשיעור ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.

שיעור פרטי וחינוך פרטני; עוד עולה מן הנתונים כי ההוצאה הפרטית לתלמיד ב2014 במשקי הבית עמדה על 328 ש"ח בממוצע בחודש. 78.7% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-21.3% מהסכום – כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך. עוד מתחוור כי ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 3.4 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 603 ש"ח, ו-176 ש"ח, בהתאמה. מן הנתונים עולה עוד כי ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עמדה על 351 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 365 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-256 ש"ח בתיכון. בנוסף,  ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 408 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 369 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-292 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 193 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

מאפיינים חברתיים-כלכליים של משקי בית עם תלמידים
• כשליש מהתלמידים (33.3%) השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון.
• חלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים – 64.2% ו-14.5%, בהתאמה.
• חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה), גבוה מחלקם בסך התלמידים – 44.1% ו-14.5%, בהתאמה.
חלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה), גבוה מחלקם בסך התלמידים – 70.5% ו-25.7%, בהתאמה.

דילוג לתוכן