שיעורים פרטיים והצלחה בלימודים

סקר מקיף של הלמ"ס מעלה נתונים אודות הקשר בין השקעת ההורים בשיעורים פרטיים והשכלתם לבין ההישגים של ילדיהם בלימודים  

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הילד
מעורבות הורים בלימודי ילדיהם: שיעורים פרטיים להצלחה בלימודים והקשר להכנסת והשכלת ההורים. צילום אילוסטרציה: Pixabay Daniela Dimitrova

מעורבות הורים והצלחה בלימודים של ילדיהם: ממצאים מתוך סקר ארוך טווח 2017-2012 שפורסם החודש מעלים את חשיבות השקעת ההורים בשיעורים פרטיים והשכלת ההורים על הצלחה בלימודים של ילדיהם ושיפור הישגים בלימודים. רבות נכתב על ההוצאה המשמעותית של הורים על חינוך פרטי בישראל הקשר בין הכנסתם של הורים לבין הסיכויים של הילדים לרכוש השכלה ולהצליח כלכלית. נתונים חדשים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שופכים אור על הנושא בזווית הישראלים בהקשר של השאלה מהם המאפיינים של מעורבות הורית אשר משפיעים על התלמידים.

יותר שיעורים פרטיים לילדי הורים משכילים ומבוססים

מניתוח כולל של הנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס, עולה החשיבות שיש להשכלת ההורים ולשיעורים פרטיים על ההישגים בלימודים כפי שהם משתקפים במבחני המיצ"ב. מן הנתונים שפורסמו עלה כי קרוב ל300 אלף תלמידים המהווים חמישית מתלמידי כיתות א-יב, קיבלו שיעורים פרטיים בשנת 2017. בבית ספר יסודי אחוז התלמידים הנעזרים בשיעורים פרטיים במתמטיקה וללימוד אנגלית היה דומה, 6% ו-7%, בהתאמה ,ואילו בבית ספר תיכון שיעור המקבלים שיעורים פרטיים במתמטיקה גבוה בהרבה ועולה ל-16%.

עוד עולה כי שיעור התלמידים שנעזרים בשיעורים פרטיים גבוה יותר בקרב ילדים להורים בעלי אמצעים. הנתונים מצביעים על כך שאחוז הנעזרים בשיעור פרטי עולה ככל שההכנסה עולה, וגם מתחוור כי ככל שההורים משכילים יותר כך ילדיהם מקבלים שיעורים פרטיים בשיעור גבוה יותר. שיעור הילדים שקיבלו שיעורים פרטיים, גבוה יותר בקרב ילדים להורים אקדמאים – שאחד או שני ההורים אקדמאים בהשוואה לתלמידים להורים שאינם אקדמאים.

עוד עולה מהממצאים שפורסמו כי כ-750 אלף תלמידים שהם 45% מהתלמידים בכיתות א'- יב' ,קיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית מאחד בני הבית (הורים או אחים למשל): 65% מהתלמידים בבית הספר היסודי, 43% מהתלמידים בחטיבת הביניים 22% מהתלמידים בתיכון. בין השנים 2012 ו-2017, חלה ירידה בשיעור התלמידים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית.

אימהות מעורבות. הורים מצפים לתואר אקדמי

מהי הציפיה ההורית להשגת תואר אקדמי? מן הנתונים עולה כי הוריהם של מרבית הילדים (כ-70%) מצפים מהם שישיגו השכלה אקדמית. מהם קיימת ציפיה להשיג תואר ראשון, שני או שלישי על ידי הוריהם. הציפיה של ההורים התופסים את הנחיצות של הואר הולכת ועולה בשנים שבין 2012 לשנת  2017. הציפייה לתואר ראשון מילדיהם עלתה מ-39% ב-2012 ל-48% שציפו לתואר ראשון מילדם ב-2017, ואילו לגבי ההורים המצפים לתארים שני ושלישי חלה ירידה קלה.

ממצאי הלמ"ס מצביעים על שוני בין אבות ואימהות שכיחות של השיחות שהם עורכים עם ילדיהם או עם נציגים מבית הספר בנוגע לסוגיות הקשורות לבית הספר כמו התנהגות הילד, ציונים, התכנים הנלמדים בכיתה, ונושאים בחיים החברתיים של הילד בבית הספר .במרבית המקרים,השיחות נערכו עם האימהות יותר מאשר עם האבות .מן הנתונים עולה כי מרבית האימהות מקיימות שיחות בתדירות גבוהה יותר מהאבות ללא כל קשר לחלקיות המשרה שלהן .74% מהילדים עורכים שיחה עם אימהותיהן על נושאים חברתיים הקשורים לביה"ס, בלי כל קשר לחלקיות משרת האם. לעומת זאת, כמחצית(49%) מהילדים משוחחים עם האב בתדירות גבוהה ,והתדירות קשורה להיקף המשרה של האב. ככלל עולה כי אימהות מקיימות שיחות עם ילדיהן בנושאי בית הספר בתדירות גבוהה יותר מאבות, גם אלה שמועסקות במשרה מלאה

הממצאים מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה בהתחשב בנתוני סקר ארוך טווח שנערך לאורך שנים עם מדגם קבוע של משקי בית שמייצגים את כלל אוכלוסיית ישראל. בנוסף לפרק הקבוע, נחקר אחת לשנתיים על פי הלמ"ס, גם תחום מעורבות הורים. הנתונים מעלה מבוססים על מידע בנושא מעורבות הורים בחיי בית הספר של ילדיהם מתוך ממצאי הסקר, בשנת 2012 ,בשנים 2015-2014 וכן בשנת 2017.

דילוג לתוכן