אוכלוסיית ישראל צעירה לעומת המדינות המפותחות

דו"ח השוואתי משיב מה תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל לעומת הOECD ? מה רמת הפריון של הישראליות לעומת עמיתותיהן ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבריאות המשפחה
ילדים. מקור: ויקיפדיה. ברשיון cc3-sa-by. מאת : Durzan cirano

דוח השוואתי: אוכלוסיית ישראל צעירה בהשוואה למדינות הOECD

מחקר השוואתי שמתפרסם על ידי ארגון המדינות המפותחות OECD אליו משתייכת ישראל החל מספטמבר השנה, מציג נתונים מעניינים ביחס למדדי בריאות ומדדים חברתיים שונים באשר למצב הבריאות של האוכלוסיה בישראל ובנוגע לאוכלוסייתה.

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי אזרחי ישראל צעירים יותר בממוצע מאזרחי המדינות המפותחות האחרות המשתייכות לארגון- בישראל 27.9 מהאוכלוסיה הם מתחת לגיל 14- המקום השני בעולם. אחוז המבוגרים בישראל שעברו את גיל 65 הוא 9.8% בהשוואה ל-14.9% מהאוכלוסיה בגילאים אלה במדינות הארגון.

חישוב היחסים שבין קבוצות הגיל הצעיר לעומת קבוצת הגיל המבוגר מעלה נתון מעניין ביחס לאוכלוסיה בגיל העבודה לאוכלוסיות הנזקקות לתמיכה כמו קשישים. מדד זה המכונה יחס תלות מצביע על הנטל על האוכלוסייה בגיל העבודה. נתון זה בישראל של יחס התלות בישראל הוא 60.5 אחוז – יחס הוא הגבוה ביותר במדינות הOECD.

עוד מעלים הממצאים נתונים באשר לפריון הגבוה של נשות ישראל בהשוואה לפריון של נשות ארגון הOECD – בעוד שהפריון הממוצע בישראל הוא 3, הפריון ביתר המדינות בממוצע הוא 1.7. ילדים לאישה.

הממצאים מעלים כי חרף הקשיים, מאריכים חיים בישראל יותר בהשוואה למדינות הOECD: כך הגבר הישראלי חי בממוצע 79.7 בהשוואה  ל ממוצע של 76.6 במדינות הOECD. נשים בישראל חיות יותר מגברים כמו ביתר העולם אך הפער בין אריכות הימים של הנשים בישראל לבין זו של עמיתותיהן בOECD קטן יותר: 83.5 שנים בישראל בהשוואה ל- 82.2 בארגון ה-OECD.

באשר למגמת השמנה בישראל- הדו"ח מעלה כי מגמנת ההשמנה מצויה בישראל בעלייה אולם ישראל עדיין מצויה מתחת לממוצע בכמות האנשים הסובלים ממנה: בהשוואה לממוצע במדינות ה- OECD .

דילוג לתוכן