אוכלוסיית ישראל

בפרוס השנה החדשה: כמה אנשים חיים בישראל, מהו גידול האוכלוסין, מהו מוצא ופיזור האוכלוסיה בארץ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

בפרוס השנה החדשה: כמה אנשים חיים בישראל, מהו גידול האוכלוסין, מהו מוצא ופיזור האוכלוסיה בארץ?

מנתוני הלמ"ס עולים נתונים בנושאים אלה ואחרים. מן הממצאים עולה כי:

גידול האוכלוסייה
• בסוף שנת 2015 מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל 8.463 מיליון נפש, מהם 6.334 מיליון יהודים (74.8%), 1.758 מיליון ערבים (20.8%) ועוד 371 אלף אחרים2 (4.4%).
• שיעור הגידול של כלל האוכלוסייה במהלך שנת 2015 היה 2.0%, בדומה לשיעור הגידול שנצפה במשך העשור האחרון. שיעור גידול דומה היה בישראל בשנות ה 80 שהיו שנות שפל מבחינת שיעורי העלייה לישראל. בשנות ה 90, בתקופת העלייה הגדולה ממדינות בריה"מ (לשעבר), היה שיעור הגידול כ 3% בממוצע לשנה.

• בשנת 2015 היה שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית 1.9% (בדומה לשנים האחרונות) ושל האוכלוסייה הערבית 2.2% (ירידה מ-3.1% בממוצע בשנים 2008-1996).
• האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה יחסית לאוכלוסייה במדינות המערב. בשנת 2015 היה אחוז הילדים עד גיל 14 בישראל 28.3%. יחד עם זאת, אחוז בני 65 ומעלה המשיך לעלות ועמד על 11.1%.
• חלקם של בני 75 ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים: 4.9% בשנת 2015 לעומת 3.8% בראשית שנות ה-90. חלקם של בני 75 ומעלה בקרב היהודים, גבוה יחסית – 5.9% בשנת 2015 (בהשוואה ל 4.4% בראשית שנות ה-90).
• מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת. בשנת 2015 עמד הגיל החציוני על 29.8 שנים, לעומת 27.7 בשנת 2000. בהשוואה בין המינים, הגיל החציוני של גברים היה 28.7 ושל נשים – 30.9.
• בעשרים השנים האחרונות יחס המינים בישראל נמצא במגמת עלייה. נכון לשנת 2015 חיים בישראל 983 גברים לכל 1,000 נשים, לעומת 974 בשנת 1995. עד גיל 32 מספר הגברים גדול יותר ממספר הנשים, ומגיל 33 מספר הנשים גדול ממספר הגברים. לדוגמה, בגילים 75 ומעלה חיים 700 גברים לכל 1,000 נשים.
אוכלוסייה לפי מצב משפחתי (ממוצע ל-2014)
באוכלוסייה היהודית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין המתבטאת בשיעור רווקוּת גבוה בקרב בני 29-25. 62.7% מהגברים ו-45.8% מהנשים בגילים אלה היו רווקים בשנת 2014, לעומת 54.0% מהגברים ו 33.3% מהנשים בגילים אלו שהיו רווקים בשנת 2000.
• בקרב האוכלוסייה המוסלמית 47.1% מהגברים ו-19.4% מהנשים בגיל 29-25 היו רווקים, לעומת 35.7% מהגברים ו-23.2% מהנשים בשנת 2000.

אוכלוסייה לפי מוצא
• חלקם של ילידי ישראל מכלל היהודים גדל בהתמדה מאז קום המדינה. 75.9% מכלל היהודים היו ילידי ישראל בסוף 2015, לעומת 35% בלבד בקום המדינה.
• קבוצת המוצא הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופה-אמריקה. ילידי אסיה עלו לישראל בעיקר בשנות ה 50 וה 60, ומאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוטין.
פיזור גאוגרפי של האוכלוסייה 
• כ-40% מאוכלוסיית ישראל גרה במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל אביב).
• כמחצית מאוכלוסיית היהודים גרה במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל אביב).
• כ-60% מהאוכלוסייה הערבית גרה באזור הצפון (מחוזות הצפון וחיפה).
• בשנת 2015 היה אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל 2.0%. שיעור גידול גבוה מהרמה הארצית נרשם באזור יהודה והשומרון (4.1%), במחוזות ירושלים והמרכז (2.3%) ובמחוז הדרום (2.1%). בשאר המחוזות היה שיעור נמוך מהרמה הארצית.

דילוג לתוכן