אשפוזים במחלקות הפנימיות 2000-2012

משרד הבריאות מפרסם נתונים לגבי אשפוזים במחלקות הפנימיות בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורמוסדות וארגונים רפואיים
בית החולים רמב"ם בחיפה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc2.5-by. צילום: ד"ר אבישי טייכר

אשפוזים במחלקות הפנימיות 2000-2012

בשנת 2012 היו 284.3 אלף אשפוזים במחלקות הפנימיות.

שיעור האשפוזים עולה עם הגיל, בגיל 85 ומעלה השיעור היה גבוה פי 9 ובגיל 75-84 פי 5 בהשוואה לסה"כ.

שני שליש (62%) מהחולים במחלקות הפנימיות היו בגיל 65 ומעלה, 42% היו בגיל 75 ומעלה ו- 17% היו בגיל 85 ומעלה.

בשנת 2012 השהיה הממוצעת היתה 4.7 ימים והשהיה החציונית 3 ימים.

בשנת 2012, כחמישית מהאשפוזים במחלקות הפנימיות היו אשפוזים חוזרים בתוך חודש ו- 8% בתוך שבוע.

במסגרת הפרסום מידע על האשפוז בפנימיות, "האשפוזים במחלקות הפנימיות, 2000-2012", המציג מגמות בפעילות המחלקות הפנימיות ופנימית מוגבר בעשור האחרון. הפרסום הוכן באגף המידע וכולל המידע:

מאפייני האשפוז והמאושפזים: מספר ושיעור האשפוזים, ימי האשפוז ושהיה ממוצעת לפי מאפיינים דמוגרפיים והתפלגות האבחנות
אשפוזים חוזרים: אחוז האשפוזים החוזרים לפי מאפיינים דמוגרפיים והגורמים המשפעים על החזרה

מספר ושיעור האשפוזים
בשנת 2012 היו 284.3 אלף אשפוזים במחלקות הפנימיות. בשנים 2000-2012, השיעור ירד ב-21%, מ- 63.2 ל- 100,000 ל- 50.0 בשנת 2012. שיעור האשפוזים עולה עם הגיל, בגיל 85 ומעלה השיעור היה גבוה פי 9 ובגיל 75-84 פי 5 בהשוואה לסה"כ. השיעור בקרב גברים גבוה בכל קבוצות הגיל בהשוואה לנשים. בשנת 2012, השיעור המתוקנן לגיל לגברים היה גבוה פי 1.3 בהשוואה לנשים.

מאפייני המאושפזים
שני שליש (62%) מהחולים במחלקות הפנימיות היו בגיל 65 ומעלה, 42% היו בגיל 75 ומעלה ו- 17% היו בגיל 85 ומעלה. עלייה נרשמה באחוז החולים בגיל 75 ומעלה לעומת ירידה באחוז החולים בגיל 65-74 וירידה בגיל 15-54. בשנת 2012 מחצית האשפוזים בפנימיות היו של גברים. חלקם של הגברים גבוה יותר עד גיל 75, ואילו בגיל 75 ומעלה חלקן של הנשים גבוה יותר. בשנת 2012, הגיל הממוצע של המאושפזים במחלקות הפנימיות היה 67 שנים והגיל החציוני היה גבוה יותר, 71 שנים. מבוטחי כללית הוו כשני שליש המאושפזים במחלקות הפנימיות ומבוטחי מכבי כחמישית בשנת 2012. כשלושה רבעים מהאשפוזים של גילאי 75 ומעלה היו של מבוטחי כללית.

מספר ושיעור ימי האשפוז
בעשור האחרון היו כ- 1.3 מיליון ימי אשפוז בשנה במחלקות הפנימיות, 1,339.5 אלף בשנת 2012, עלייה ב- 4% משנת 2000, אך בקרב גילאי 85 ומעלה המספר עלה ב-53%. כמחצית מימי האשפוז היו של גילאי 75 ומעלה. שיעור ימי האשפוז היה במגמת ירידה, אך בשנים האחרונות התייצב.

שהיה ממוצעת
בשנת 2012 השהיה הממוצעת היתה 4.7 ימים והשהיה החציונית 3 ימים. בשנים 2000-2010 השהיה הממוצעת ירדה מ-4.5 ימים ל- 4.3 ימים ובשנת 2011 עלתה חזרה ל- 4.5 ימים, עליה נוספת היתה בשנת 2012 ל- 4.7 ימים. בשנת 2012, למעלה ממחצית (57%) האשפוזים היו עד ארבעה ימים, רבע היו 4-6 ימים, חמישית היו שבוע ומעלה ועשירית מהאשפוזים היו עשרה ימים ומעלה. אחוז האשפוזים עד יום אחד היה יציב, נע בין 21% ל- 25%.

שהיה ממוצעת מצטברת
בשנת 2012, השהיה הממוצעת המצטברת לחולה שאושפז במחלקות הפנימיות הייתה 7.0 ימים, כמו בשנת 2000.

אבחנות
בשנת 2012, האבחנות השכיחות שנרשמו במחלקות הפנימיות כאבחנה ראשונה בשחרור היו מחלות של מחזור הדם, מחלות בדרכי הנשימה, סימפטומים, סימנים וממצאי מעבדה, כאב בחזה ומחלות זיהומיות וטפיליות (כולל זיהומים בדרכי השתן ובדרכי הנשימה, אך ללא דלקת ריאות). כ-2% מהאשפוזים היו חולים מונשמים, בהתאם לרישום פעולות ההנשמה בבתי החולים. בעשור האחרון, נרשמה ירידה בחלקם של המאושפזים עם שבץ מוחי או התקף לב בפנימיות, לעומת עלייה באחוז חולים אלו שהיו מאושפזים במחלקות ייחודיות כמו, בטיפול נמרץ, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, קרדיולוגיה וכירורגית כלי דם.

אחוז פטירות
אחוז הפטירות מכלל האשפוזים במחלקות הפנימיות יציב יחסית בעשור האחרון, 5%-6%. האחוז גבוה בקרב גילאי 85 ומעלה (13.5%) ובגיל 75-84 (7.7%) בשנת 2012.

מעקב אחר חולים במשך שנה:
בשנת 2011, 42% מהחולים, שהיו באשפוז לפחות יומיים והשתחררו מפנימית או פנימית מוגבר, חזרו לפחות פעם אחת בתוך שנה, 32% חזרו לפחות פעם אחת בתוך חצי שנה, 14% חולים חזרו לפחות פעם אחת בתוך חודש ו- 6% חזרו לפחות פעם אחת בתוך שבוע.

אשפוזים חוזרים:
בשנת 2012, כחמישית מהאשפוזים במחלקות הפנימיות היו אשפוזים חוזרים בתוך חודש ו- 8% בתוך שבוע. האחוז יציב יחסית בעשור האחרון עם תנודות קטנות בין השנים. אחוז האשפוזים החוזרים עולה עם הגיל. בשנת 2012, כרבע מכלל האשפוזים של גילאי 75 ומעלה היו אשפוזים חוזרים בתוך חודש. אחוז האשפוזים החוזרים גבוה יותר ככל שמשך האשפוז באשפוז הבסיס גבוה יותר. נעשה ניתוח רב-משתני, שבדק את הגורמים המשפעים על חזרה לאשפוז בתוך 30 ימים, בהתאם למאפייני המאושפזים ומאפייני האשפוז באשפוז הבסיס בשנת 2011:

גיל: הסיכוי לחזרה לאשפוז עולה עם הגיל, בגיל 85 ומעלה הסיכוי גבוה פי 1.8 בהשוואה לגיל 15-44, בגיל 75-84 פי 1.7, בגיל 65-74 פי 1.6, בגיל 55-64 פי 1.5 ובגיל 45-54 פי 1.4.
מגדר: לגברים נמצא סיכוי גבוה פי 1.1 לחזרה לאשפוז בהשוואה לנשים.
מצב משפחתי: לנשואים יש סיכוי נמוך פי 0.9 לחזרה לאשפוז בהשוואה ללא נשואים.
יבשת לידה/לאום: לילידי אירופה-אמריקה סיכוי נמוך לחזרה לאשפוז פי 0.9 ולערבים סיכוי גבוה פי 1.05 בהשוואה ליהודים ואחרים ילידי ישראל.
כניסה דחופה דרך המיון מעלה את הסיכוי לאשפוז חוזר פי 1.6 בהשוואה לחולים מוזמנים
משך שהיה: הסיכוי לחזרה לאשפוז עולה ככל שמשך השהיה גבוה יותר באשפוז הבסיס. שהיה של 5-7 ימים מעלה את הסיכוי לחזרה פי 1.3 ימים לעומת שהיה קצרה של 2-4 ימים, שהיה של 8-14 ימים מעלה את הסיכוי פי 1.5 ושהיה של 15 ימים ומעלה מגדילה את סיכוי פי 1.7, לעומת שהיה של 2-4 ימים.

אשפוז בחצי השנה הקודמת לאשפוז: מעלה את הסיכוי לחזור לאשפוז פי 2.4 בהשוואה למקרים ללא אשפוז קודם בחצי השנה לפני אשפוז הבסיס.

תחלואה: הסיכוי לחזרה לאשפוז לחולים עם מחלות ממאירות גבוה פי 1.4 בהשוואה לחולים ללא מחלה ממארת. לחולים עם אי ספיקת כליות, אי ספיקת לב או מחלת ריאה חסימתית כרונית סיכוי גבוה פי 1.3 לחזרה בהשוואה לחולים ללא אותה מחלה. לחולים עם הפרעות בקצב הלב הסיכוי לחזרה גבוה פי 1.2 ולחולים עם סוכרת או חולים עם התקף לב נמצא סיכוי לחזור פי 1.1 בהשוואה לאלו ללא אותה מחלה. סיכוי מובהק נמוך לחזרה לאשפוז נמצא לחולים עם סיבות חיצוניות, יתר לחץ דם, דלקת ברקמות, שבץ מוחי או סימפטומים ומצבים לא מאופיינים בהשוואה לחולים ללא תחלואה דומה.

דילוג לתוכן