בריאות 2013 : מוצא של הישראלים

דו"ח בריאות 2013: מוצאם של הישראלים

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

ישראל 2013 : מוצאם של תושבי ישראל
מדו"ח בריאות 2013 שפורסם על ידי משרד הבירואת והמרכז למחקר ומניעת מחלות בישראל עולה כי בשנת 2012 היוו ילידי ישראל  73.6 אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית.

מן הדו"ח עולה עוד כי כ-41 אחוזים מן האוכלוסייה היהודית הינם ישראלים שנולדו לאב יליד ישראל,32.4 אחוזים נולדו לאב יליד ארצות אירופה או אמריקה, ואילו 15 אחוזים  נולדו לאב יליד אפריקה ו- 11.6 אחוזים נולדו לאב יליד אסיה.

מן הממצאים עוד עולה כי בשנת 2012, יוצאי מדינות חבר העמים היוו  14.9 אחוזים מהאוכלוסייה ומספרם הגיע ל-888,400 איש. לעומת זאת יוצאי אתיופיה היוו  2.0 אחוזים ומספרם הגיע לכ120 אלף נפש .
הממצאים העלו עוד כי  בשנת 2012 כ-83% ,מהאוכלוסייה הערבית בישראל היו מוסלמים,7.7 אחוז ערבים-נוצרים ו-8 אחוזים דרוזים.

דילוג לתוכן