בת"א מעשנים הרבה. בירושלים בודדים

ממצאי הלמ"ס: באיזו עיר מעשנים הרבה ? באילו ערים חשים בדידות ובאיזו נדרשים לשירותי רווחה רבים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורפסיכולוגיה
סביבה עירונית. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Martin-Gloss

היכן נזקקים יותר לשירותי הרווחה?
מתוך סך הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בשנת 2012, כ-921 אלף (68%) היו בעלי נזקקות מוגדרת ושיעורם 115.3 ל-1,000 נפש. 40.8% מבעלי נזקקות מוגדרת גרו ב-14 הערים הגדולות בישראל.
שיעור בעלי נזקקות מוגדרת נע בין 76.6 ל-1,000 נפש (בבני ברק) לבין 137.5 ל-1,000 נפש (בנתניה), פער של 80% .

הערים שבהן שיעור בעלי נזקקות מוגדרת גבוה מהממוצע הארצי הן: אשקלון, אשדוד, תל אביב-יפו, באר שבע ונתניה (מ-117.3 עד 137.5 בעלי נזקקות מוגדרת ל-1,000 נפש). הערים שבהן השיעור הנמוך ביותר של בעלי נזקקות מוגדרת הן: בני ברק, רמת גן ופתח תקווה (מ-76.6 עד 87.0 בעלי נזקקות מוגדרת ל-1,000 נפש).

מה הסיבה שבגינה פונים לשירותי הרווחה?
בממוצע ארצי, הנזקקות השכיחה ביותר היא "תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/נוער" (32.7%), הנזקקות השנייה בשכיחותה היא "עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה" (22.3%), לאחר מכן "זיקנה" (20.5%) ו"סיבות רפואיות ומוגבלות" (17.5%) לעומת זאת, הערים הגדולות, בממוצע, מתאפיינות באחוז גבוה יותר של בעלי נזקקות "זיקנה" (27.8%) ובאחוז נמוך יותר של בעלי הנזקקות "עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה" (18.7%).
הסיבות לפנייה למחלקות לשירותים חברתיים מתפלגות באופן שונה בכל עיר. הנזקקות השכיחה ביותר בחולון ובאשקלון היא בעיות זיקנה – יותר מ-40% מהסיבות לפנייה למחלקות לשירותים חברתיים. לעומת זאת, בירושלים ובבני ברק בעיות זיקנה מהוות רק 19% ו-22% מהפניות, בהתאמה.
פניות בשל עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה מהוות יותר מ-22% מהפניות בירושלים, באשקלון, בבאר שבע ובפתח תקווה, אך כ-7% ו-9% מהפניות בחולון וברמת גן, בהתאמה.

האחוזים הגבוהים ביותר של פניות עקב תפקוד לקוי של הורים או של ילדים ונוער הם בתל אביב-יפו וברחובות (בדומה לממוצע הארצי) והנמוכים ביותר הם בבת ים ובאשקלון. האחוז הגבוה ביותר של פניות בשל סיבות רפואיות ומוגבלות הוא בבת ים (27%) והנמוך ביותר – באשקלון (11%). לפניות בשל אלימות או התמכרות ועבריינות אין נפח גדול מסך הפניות בערים הגדולות, אך הן מתפלגות באופן שונה מאוד בין ערים אלה. הפניות בשל אלימות מהוות 6% מהפניות בירושלים ו-5.2% מהפניות ברחובות, לעומת 2% בלבד מהפניות בבני ברק, בבת ים ובאשקלון. הפניות בשל התמכרות ועבריינות מהוות קרוב ל-4% מהפניות באשדוד ובבאר שבע, לעומת אחוז אחד בלבד מהפניות בבני ברק.

באיזו עיר מעשנים יותר?
נושא בריאות ואורח חיים נחקר בלמ"ס בהרחבה במסגרת הסקר החברתי 2010. 24% מבני 20 ומעלה דיווחו בסקר כי הם מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום. בתל אביב-יפו נמצא האחוז הגבוה ביותר של מעשנים (30%), וגם באשדוד ובראשון לציון (28%) אחוז גבוה יחסית של מעשנים. בבני ברק נמצא האחוז הנמוך ביותר של מעשנים (8%).

באיזו עיר חשים יותר בדידות?
ב-2012, 27% מהישראלים בני 20 ומעלה חשו בדידות לעתים קרובות או מדי פעם (32% ב-2002). 10% דיווחו כי אין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה (13% ב-2002). מבין הערים הגדולות, בבת ים, בנתניה ובתל אביב-יפו יש שיעור גבוה יחסית של אנשים שחשים בדידות לעתים קרובות או מדי פעם (32%, 32% ו-31% בהתאמה). בירושלים ובחולון יש שיעור גבוה יחסית של אנשים החשים כי אין להם על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה (16% ו-14% בהתאמה). כמו כן, בירושלים, באשקלון ובחולון, נמצא שיעור גבוה של אנשים המדווחים שאין להם קשרים עם חברים (14%, 14%, 13% בהתאמה).

דילוג לתוכן