דוח המבקר: ליקוים בשיקום רפואי לקשישים

דוח מבקר המדינה מצביע על שורה של בעיות וליקויים בתחום הרפואה השיקומית לקשישים בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורגיל הזהב
טיפול רפואי בקשישים. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. באדיבות US National Inst Healthcare.

דוח המבקר: ליקוים בשיקום רפואי לקשישים


מצוקת מקום, העדר מיטות אשפוז, מחסור במשאבים אי קבלת טיפול לזכאים לשיקום, קבלת טיפול רחוק מהבית בשל העדר מיטות, פיזור מיטות שיקום רפואי שאינו אחיד ברחבי הארץ, העדר החזרת כספים, מיעוט העסקת מומחים לשיקום במחלקות לגריאטריה שיקומית, העדר מתן טיפול בשעות אחר הצהריים ועבר, סופי שבוע וימי חג ועוד- דו"ח מבקר המדינה לשנת 2012 מעלה שורה של מחדלים, לקיויים ותקלות בטיפול בקשישים הנדרשים לקבל טיפול שיקום רפואי. מדו"ח המבקר לשנת 2012 עולה כי בישראל לא מתקיים טיפול יסודי והולם בסוגיית שיקום הקשישים במוסדות הרפואיים, בעקבות סיבות מקצועיות, העדר משאבים, מיעוט כוח אדם מקצועי. המבקר מצביע על מספר ליקויים מרכזיים וביניהם: 

1. חוסר במיטות אשפוז המיועדות לגריאטריה שיקומית ולשיקום קשישים – למרות הגידול באוכלוסיה ובמספר הקשישים ירד מספר המיטות לשיקום.
2. פיזור מיטות שיקום רפואי באופן שאינו אחיד- כך קיים מחסור במחוז ירושלים ובמחוז הצפון בו לדוגמה קיים מחסור כך שישנה רק מחלקת גריאטריה שיקומית אחת בפורייה ואחת לשיקום בבית החולים גליל מערבי בנהריה, מה שגוזר על המטופל קשיים, העדר נגישות וזמינות לקויה.
3. העדר מתן שירות שיקום לחולים קשישים הזכאים לשיקום רפואי וקיומם של פערים במתן השיקום בין אזורי הארץ
4. המשך אשפוז מיותר של קשישים במחלקות כמו מחלקות פנימיות עמוסות, טרם העברתם לשיקום
5. אשפוז קשישים לצורכי שיקום במחלקות ובמוסדות שאין להן רישוי מתאים למיטות שיקום או לגריאטריה שיקומית, באופן המעורר חשש לפגיעה באיכות השיקום

בנוסף, מציין מבקר המדינה בדו"ח כי קיימים שורה של ליקויים ובעיות המצריכות טיפול יסודי ומקיף וביניהם הסדרה בנושא מכתבי שחרור ללא המלצות ברורות על שיקום, העדר החזר כספים, הנגשת המידע לטובת הציבור בדבר שיקום רפואי לקשיש, מיעוט מרכזי שיקום יום, העדר אמות מידה למרכזים לשיקום יום ועוד.

דילוג לתוכן