דוח OECD : שיפור הטיפול במחלות כרוניות

דו"ח השוואתי מציג ממצאים אודות הטיפול במחלות כרוניות בישראל בהשוואה למדינות הOECD

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורמחלות לב
מיטת אשפוז בבית חולים. מקור:ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. צילום: Mattes

דוח  מדינות הOECD : שיפור ברמת הטיפול בישראל ובעולם במחלות כרוניות

מדוח ארגון ה OECD– עולה כי חל שיפור בישראל כמו גם במדינות הOECD באיכותו של הטיפול הרפואי במחלות כרוניות . שיפור זה בטיפול בא לידי ביטוי בעלייה בשיעורי ההישרדות ממחלות קשות. מהדו"ח שיצא לאור השבוע מידע משווה בנושאי הבריאות עולה כי בעוד שבמדינות הOECD בשנת 2000 היה שיעור האנשים שנפטרו בתוך חודש מאשפוזם בבית חולים בגלל בעיות אוטם שריר הלב 8.1% בעוד שבשנת 2009 ירד שיעור זה ל4.1%.

בישראל חלה ירידה משנת 2000 עד שנת 2009 משיעור של 7.1% לשיעור של 4.5% מקרי מוות בתוך חודש מיום האשפוז בשל אוטם שריר הלב.

לעומת השיפור בישראל הנמוך במעט מן הממוצע בOECD לגבי פטירה לאחר אשפוז מאוטם שריר הלב, עוד עולה מן הדו"ח כי אחוז הפטירות בבית חולים בתוך חודש ממועד אשפוזם בשל אירוע מוחי איסכמי ירד במדינת ישראל בשיעור גבוה יותר ל3.5% אחוזי פטירה בהשוואה ל-5.1% בשנת 2000 . הירידה במדינות הOECD בין 2000 ל2009 הייתה רק בשיעור של אחוז אחד מ6.2% ל-5.2%

מהדו"ח עולה כי בשל גילוי מוקדם ושיפור בטיפול הרפואי לחולים במחלות סרטן השונות, עלה שיעור השרידות: שיעור ההשרדות של נשים שחלו בסרטן השד, לאחר 5 שנים עלה בישראל מ80.5 בשנת 2002 לשיעור השרדות של 86% בשנת 2008 . זאת לעומת עליה של שיעור שרידות מ-79% ל- 84% באותה תקופה במדינות לOECD
מן הדו"ח עולה כי גם שיעורי ההישרדות של חולי סרטן המעי הגס בתוך חמש שנים מאבחון הסרטן, שופרו בישראל יותר לעומת מדינות ה-OECD שיפור מ-58.7% ל-64.7% משנת 2000 לשנת 2009 בישראל לעומת שיפור בOECD מ-54.6% ל-59.9% .

יחד עם השיפור בהשרדות ממחלות אלה, מן הדו"ח עולה כי עדיין קיים צורך של מניעה וניהול מחלות כרוניות, אשר ימנע אשפוזים מיותרים במחלות כמו סוכרת ומחלת אסטמה. כך לדוגמה עולה מן הדו"ח כי למרות שאסטמה שאמורה להיות מטופלת בקהילה 52 מתוך כל 100 אלפי בוגרים מעל גיל 15 אושפזו בגלל אסטמה בעוד שבישראל השיעור היה 68 מאושפזים ל100 אלף. כך גם במחלות ריאה חסימתית כרונית (COPD) בהן קיימים בישראל יותר מאושפזים במדינת ישראל – 229 לכל 100 אלף איש בהשוואה לממוצע של 198 לכל 100 אלף איש.

דילוג לתוכן