האוכלוסיה האתיופית בישראל

על אוכלוסיית היהודים יוצאי אתיופיה החיה בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

לרגל חג הסיגד : נתונים על האוכלוסייה היהודית ממוצא אתיופי בישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות אוכלוסיית יהודי אתיופיה שחיה בישראל, לכבוד חג הסיגד . מן הנתונים עולה כי :

• בסוף 2012 כללה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 131.4 אלף תושבים (האוכלוסייה האתיופית בישראל כוללת גם את ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה) כ-84.6 אלף ילידי אתיופיה ו – 46.8 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה. מבחינת פיזור אוכלוסין – מרבית אוכלוסיית יהודי אתיופיה בישראל מתגורר במחוז המרכז (כ-38% ) ובמחוז הדרום ( כ-24%).
• 89% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא, גברים יותר מנשים (93% ו-86% בהתאמה).
• לידות : בשנת 2012 נולדו 3,023 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי (נשים ילידות אתיופיה או נשים ילידות ישראל שאביהם נולד באתיופיה). באותה שנה, היה מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה 2.8 ילדים.
• אחוז ההוצאה של יוצאי אתיופיה על מזון (ללא פירות וירקות), דיור וריהוט וציוד לבית גבוה מאשר בכלל האוכלוסייה. לעומת זאת, אחוז ההוצאה על בריאות ותחבורה ותקשורת אצל יוצאי אתיופיה נמוך מכלל האוכלוסייה.
• בשנת תשע"ב ובמעבר לתשע"ג, אחוזי הנשירה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה נמוך במקצת מזה של כלל תלמידי החינוך העברי: כ-1.6% מתוך כ-35 אלף תלמידים יוצאי אתיופיה שהתחילו ללמוד בכיתות א-יב בבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך בתשע"ב, נשרו במהלך אותה שנה או במעבר לתשע"ג, לעומת 1.88% בכלל החינוך העברי.
• שיעור הזכאים לתעודת הבגרות בקרב התלמידים ממוצא אתיופי הגיע ב-2012 ל-54% מבין הנבחנים בהשוואה ל-73% בקרב כלל נבחני החינוך העברי, ואילו שיעור בעלי תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות עמד על כ-56% מבין הזכאים ממוצא אתיופי, בהשוואה ל-84% בקרב כלל הזכאים בחינוך העברי.
• כדורגל ואתלטיקה הם ענפי הספורט השכיחים ביותר בקרב הספורטאים ממוצא אתיופי, שכיחותם בקרב אוכלוסייה זו גבוהה במיוחד בהשוואה לחלקם בכלל האוכלוסייה. רובם הגדול (כ-85%) של הספורטאים ממוצא אתיופי עוסקים בכדורגל, לעומת 36% בלבד בכלל האוכלוסייה. באתלטיקה עוסקים 6.4% מהספורטאים ממוצא אתיופי, לעומת 1% מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים.
• ההוצאה הממוצעת במשקי בית יוצאי אתיופיה מסתכמת ב- 9,539 ₪ בחודש לעומת 14,272 ₪ בכלל משקי הבית.
• אחוז הנשים מקרב הסטודנטים ממוצא אתיופי הלומדים לתואר ראשון היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנשים מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון – 66.8% לעומת 56.5% בהתאמה.

דילוג לתוכן