האוכלוסייה הדרוזית בישראל – 1.6% מכלל הישראלים

נתונים חדשים המתפרסמים מגלים פרטים נוספים אודות האוכלוסייה הדרוזית הישראלית, לרגל חג הנביא שועייב

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

האוכלוסייה הדרוזית בישראל – 1.6% מכלל הישראלים

נתונים חדשים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלים פרטים נוספים אודות האוכלוסייה הדרוזית הישראלית, לרגל חג הנביא שועייב. מן הנתונים מתברר כי בסוף 2017, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-141 אלף נפש (נתונים ארעיים). בסוף 2016, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (16.5 אלף) וירכא (16.2 אלף). הנתונים מעלים עוד כי שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) ב-2016 עמד על 2.2 ילדים בממוצע לאישה דרוזית. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה- שיא הפריון, 7.9 ילדים לאישה, נמדד ב-1964. ב-1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, ב-2000 – 3.1 וב-2010 – 2.5.

עוד עולה מן הנתונים כי:

  • ב-2017 היו בישראל כ-37 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, כ-1.5% מכלל משקי הבית בישראל.
  • גודל משק הבית הממוצע ב-2017 נאמד בכ-4.0 נפשות, גבוה יותר ממשקי בית יהודיים ונוצריים (3.1), וקטן מזה של משקי בית מוסלמיים (4.7), בדומה לשנים הקודמות.
  • בשנת 2017 83.4% מ-37 אלף משקי הבית של הדרוזים היו משקי בית עם מועסקים, אחוז גבוה מזה של המוסלמים 77.6% ומשל הנוצרים 79.1%.
  • בקרב הדרוזים בדומה למוסלמים, יש פער גדול בין ההשתתפות של גברים בכוח העבודה לבין זו של הנשים. אחוז הגברים הדרוזים המשתתפים בכוח העבודה הגיע ב-2017 ל-70.2%, ואילו אחוז הנשים הדרוזיות הגיע ל-34.8%.
  • בשנת תשע”ז (2016/17) למדו5 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בהשוואה לשנה הקודמת, עלה מספרם ב-8.0%. בראייה רב-שנתית, גדל מספר הסטודנטים הדרוזים פי 3.2 תוך 17 שנים.

מקצועות לימוד שבהם חלקם היחסי של הדרוזים היה גבוה משמעותית בהשוואה לחלקם היחסי באוכלוסייה: הוראת מדעי הרוח והחברה (14.8%), מוזיקולוגיה (12.7%), הנדסה גאודטית (10.7%), ספרות עברית (9.6%), שפה וספרות ערבית (9.0%) והנדסת איכות (8.8%).

בסוף שנת 2017 מנתה העדה הדרוזית בישראל כ-141 אלף נפש, 1.6% מסך כל האוכלוסייה בישראל ו-7.7% מהאוכלוסייה הערבית במדינה (נתונים ארעיים).
עם קום המדינה חיו בישראל כ-14.5 אלף דרוזים (1.2% מכלל האוכלוסייה). במהלך השנים גדלה האוכלוסייה הדרוזית בעיקר כתוצאה מריבוי טבעי (לידות פחות פטירות) וסיפוח רמת הגולן בשנת 1981.

פיזור גאוגרפי בשנת 2016
הדרוזים בישראל מתגוררים בשני מחוזות עיקריים: מחוז הצפון (כ-81% מהאוכלוסייה הדרוזית) ומחוז חיפה (כ-19%). 98% מהדרוזים בישראל מתגוררים ב-19 יישובים, 17 מהם נמצאים במחוז הצפון ושני יישובים נמצאים במחוז חיפה. חלקה היחסי של אוכלוסיית הדרוזים ביישובים אלה גבוה. ב-13 יישובים חלקם היחסי הוא 95% ויותר מאוכלוסיית היישוב, ובשבעה מתוכם (בית ג'ן, מג'דל שמס, בוקעאתא, ג'ולס, יאנוח-ג'ת, סאג'ור ,מסעדה ועיין קנייא) האוכלוסייה הדרוזית מהווה 100% מכלל אוכלוסיית היישוב.
היישובים עם מספר הדרוזים הגבוה ביותר בשנת 2016 היו דאלית אל-כרמל וירכא.

קצב גידול

שיעור הגידול של האוכלוסייה הדרוזית בשנת 2016 (1.5%) היה נמוך מזה של האוכלוסייה המוסלמית (2.4%), ומזה של האוכלוסיות היהודית (1.8%), וגבוה מעט מקצב הגידול של האוכלוסייה הנוצרית (1.4%).

מבנה גילים

בסוף שנת 2016 היה הגיל החציוני (הגיל שמחצית האוכלוסייה נמצאת מעליו ומחציתה מתחתיו) באוכלוסייה הדרוזית 27.5 שנים. 26.8% מהאוכלוסייה הדרוזית היו ילדים בני 14-0 שנים וכ-5.9% בני 65 ומעלה. מבנה גילים זה הוא תוצאה של מגמה מתמשכת של ירידה בפריון. לשם השוואה, בשנת 2000 הגיל החציוני באוכלוסייה הדרוזית היה 21.9 שנים, אחוז הילדים בני 14-0 היה 35.8%, ואחוז בני 65 ומעלה היה 3.9%.

גיל בנישואין

בשנת 2015 היה הגיל החציוני בנישואין ראשונים (הגיל שמחצית מהנישאים נמצאת מעליו ומחציתה מתחתיו) בעדה הדרוזית 27.7 בקרב גברים ו-23.0 שנים בקרב נשים. גיל הנישואין של הנשים הדרוזיות גבוה מהגיל של המוסלמיות ונמוך מהגיל של היהודיות והנוצריות. לעומת זאת, גיל הנישואין של הגברים הדרוזים, דומה לגיל של היהודים, גבוה מגיל המוסלמים ונמוך מגיל הנוצרים.

דילוג לתוכן