האח הגדול: משרד הבריאות יתערב בתוכניות ריאליטי

משרד הבריאות גיבש עקרונות שמובילים לכללי פעולה נוקשים ביחס לתוכניות ריאליטי כמו ה"האח הגדול"

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורפסיכולוגיה
תרופות. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Mk2010

האח הגדול : משרד הבריאות גיבש עקרונות פיקוח הקובעות מגבלות וכללים בנושאי הפקת תוכניות ריאליטי כמו "האח הגדול"

לאחר חקירה שהתנהלה על ידי משרד הבריאות בראשות הפרופסור רוני גמזו, מנכ"ל המשרד, בעקבות חשיפת גילויים בעיתון "ידיעות אחרונות" ולפיהם ניתנו כדורים פסיכיאטרים באופן בלתי נאות על ידי הפסיכיאטר המלווה את התוכנית "האח הגדול", הד"ר אילן רבינוביץ, למשתתפי התוכנית, בהוראת מנכ"ל משרד הבריאות, גובש במשרד הבריאות מכלול של עקרונות פעולה מנחים המטילים בין היתר מגבלות באשר לפעולת אנשי מקצוע רפואי בתכניות "ריאליטי" כמו תוכנית "האח הגדול" המשודרת בערוץ 2 מזה מספר שנים, בהנחיית ארז טל ואסי עזר. 

יתרה מכך, מהודעת משרד הבריאות עולה כי ועדת האתיקה של הסתדרות הרופאים בישראל תעמול על ניסוח קוד אתי בנושא.
מן ההודעה עולה כי מעתה על פי הנחיית משרד הבריאות יהיו כפופים אנשי המקצוע בתחום הרפואה, ובראשם פסיכיאטרים ל"הנחות יסוד" מסוימות שלאורן יפעלו ובראשן ההנחה שתכניות ה"ריאליטי" כרוכות בלחץ נפשי- סטרס ברמה משמעותית למשתתפים, אשר לו יש סיכונים לטווח קצר ולטווח ארוך ולכן יש לוודא שהמועמד להשתתף בתוכנית הריאליטי מבין, מודע ומכיר בסיכונים לפגיעה במצבו הנפשי, ולעיתים במצבו הפיזי. עוד קובע המשרד כי הנחת יסוד נוספת היא שעל הזכיין והמפיק לעשות כמיטב יכולתו לשמור על הרווחתם הנפשית והגופנית של המשתתפים בריאליטי, תוך שהזכיין אחראי ישירות מול גופי הפיקוח. עוד מצוין כי הגורם הטיפול מחויב לנאמנות בסיסית ובלתי מסויגת למטופל המשתתף בתוכנית ריאליטי, ולא לשיקולים הפקתיים כלומר לשיקולים בתחום הרפואה בלבד.

כמו כן, כאמור נקבעו עקרונות מנחים וביניהם חובת הזכיין למנות גורם אחראי ולא תלוי על צוות של הזכיין שמטרתו לשמר את בריאות ורווחת המשתתפים ברמה הנפשית והפיזית, לוודא שיקפלו תנאים נאותים לשם כך, לקיים הליכי מיון וסינון קפדניים של משתתפי תוכנית הריאליטי על ידי צוות מקצועי רפואי בלתי תלוי שלא יהיה קשור לשיקול רייטינג, להחתים את המשתתף על הזהרות בדבר השלכות השתתפותו בריאליטי, קיום מפגשים טיפוליים שוטפים של הצוות המקצועי עם המשתתפים שמירת פרטיות, פררוגטיבה להפסיק השתתפות המשתתף בפעילות כלשהי בתוכנית ואף לאפשר למשתתפים להנות מהשמך ליווי מקצועי רפואי ונפשי עם סיום התכנית, במידת הצורך בהתאם למצבם.

דילוג לתוכן