האם חשיפה לחום מפחיתה את משקל התינוק?

כיצד טמפרטורת גבוהות יכולות להשפיע על משקל הלידה ולידה מוקדמת?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
תינוק. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש cc3-by-sa. צילום: sage-ross

כיצד טמפרטורת גבוהות יכולות להשפיע על משקל הלידה?

מחקר חדש מאוניברסיטאות בן-גוריון בנגב והרווארד מצא כי קיים קשר בין טמפרטורות בזמן ההיריון לבין תוצאות הלידה, בדגש על משקל הלידה

ד"ר איתי קלוג מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וצוות מחקרו מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד, מר סטיב מלי, פרופ' ברנט קוהל, ד"ר פרנצקו נורדיו ופרופ' גואל שוורץ, ביצעו מחקר בין השנים 2000-2008, אשר בחן את הקשר בין תוצאות הלידה (בדגש על משקל הלידה) לבין הטמפרטורות אליהן נחשפת היולדת במהלך ההריון.

לצורך המחקר פיתחו בקבוצה מודל חדשני, מבוסס לווין, ברזולוציה גבוהה להערכת חשיפה יומית לטמפרטורה. במסגרת המודל נלקחים נתוני לוויין של טמפרטורת הקרקע, כמו גם נתונים קרקעיים במטרה לבצע הערכה מדויקת יותר של טמפרטורת האוויר בכל יום וברזולוציה של 1 ק"מ. מודל זה מחדש היות ובמחקרים קודמים השתמשו בתחנות מדידה קרקעיות בעלות פריסה מרחבית מוגבלת. למעשה, המודל מאפשר לבצע הערכה מדויקת לכל יולדת במחקר לגבי הטמפרטורה האמיתית אליה היא נחשפה במהלך תקופת ההריון.

במחקר נמצא כי קיים קשר בין חשיפה לטמפרטורת האוויר בתקופות שונות במהלך ההריון למשקל לידה נמוך המחקר. לדוגמא, עליה של 8.5 מעלות צלזיוס בחשיפה הממוצעת בשליש האחרון בהריון גרמה לירידה של כ 17g במשקל הלידה. ד"ר קלוג: "מצאנו כי טמפרטורת אוויר גבוהה בזמן ההריון יכולה לגרום ללידה מוקדמת. על פי הממצאים שלנו, חשיפה לטמפרטורת אוויר גבוהה במהלך ההריון מגבירה את סיכון למשקל לידה נמוך ותקופת הריון קצר יותר".

דילוג לתוכן