האם קור יכול לשפר את השליטה השכלית שלנו?

האם טמפרטורה קרה או תמונת חורף יכולה להשפיע על שליטה קוגניטיבית?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

בריאות הציבורפסיכולוגיה
סריקת מוח PET. מקור: ויקיפדיה ברישיון. צילום: Jens Langner

האם טמפרטורה קרה או תמונת חורף יכולה להשפיע על שליטה קוגניטיבית?
צוות חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הראה כי חשיפה קצרה לאסוציאציה הקשורה בקור ויוצרת גירוי חיישני (סנסורי) גורמת לשיפור במטלות קוגניטיביות.
מחקרים קודמים הראו קשר בין חשיפה לטמפרטורה חמה לביטויי תוקפנות, אולם עד כה לא נמצא קשר בין חשיפה לגירויים סנסוריים או תפיסתיים הקשורים בקור לתפקוד קוגניטיבי. מחקר חדש שנערך על-ידי החוקרים ד"ר עידית שלו מהמחלקה לחינוך ופרופ' נחשון מירן, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וד"ר אלירן הללי, כיום במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, מראה כי די בחשיפה קצרה ומקרית לגירוי היוצר תחושה סנסורית או המעורר אסוציאציות הקשורות בקור (כגון תמונת נוף חורפי), בהשוואה לגירוי הקשור בחום, על מנת לשפר ביצוע במטלת שליטה קוגניטיבית.

מחקר זה מבוסס על ההנחה שקיים קשר אסוציאטיבי בין גירויים פיזיקליים לתפיסתיים ושדי בחשיפת הנבדק לאחד מהם כדי לעורר מערך אסוציאטיבי שלם אשר יכול להשפיע על ביצוע הנבדק, גם ללא מודעות לקשרים אלה.

החוקרים סבורים כי קור מגביר דריכות ולכן מהווה סיגנל לצורך לגייס משאבי שליטה קוגניטיבית. למחקר השלכות להבנת השפעת הסביבה הפיזיקלית האמיתית והנתפסת על ביצוע במטלות המצריכות שליטה קוגניטיבית. מחקרי המשך יבחנו השפעות אלה בסביבות שונות המתפעלות גירויים סנסוריים אמיתיים או תפיסתיים הקשורים ביכולת להפעיל שליטה עצמית או קוגניטיבית. למשל ממצאים נוספים מצביעים על קשר בין חשיפה לתמונות מדבר לקושי לשנות הרגלים הכרוכים בתפעול שליטה עצמית.

דילוג לתוכן