הבריאות בישראל 2012 בהשוואה בינלאומית

בריאות ורפואה: ישראל בהשוואה למדינות הOECD

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
מפת איזורי הסיכון לחלות במלריה. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי PD. איור: Petaholmes

מצב הבריאות בישראל בהשוואה למדינות הOECD

שיעור הגידול בהוצאה לבריאות לנפש ברוב מדינות הOECD-ירד בשנים 2011-2009 עקב המשבר הכלכלי, אולם, בישראל שיעור הגידול בהוצאה המשיך לעלות בשנים אלו.

 Health at a Glance 2013 דו"ח חדש על מצב הבריאות במדינות הOECD  קובע כי מצב ההוצאה על בריאות בישראל משתפר שכן בעוד בישראל ממשיכה ההוצאה על בריאות לעלות, במדינות הOECD חלה מגמה של ירידה בהוצאות הבריאות בין השנים 2009 ל2011 :

 "The rise of Health Spending per Capita has fallen in most of the OECD countries in 2009-2011 due to the crisis. However, in Israel the growth rate continued rising.""

מן ההודעה שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא עולה כי לפי הדו"ח ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש ירדה ב-11 מתוך 33 ממדינות ה-OECD בשנים 2011-2009, ביוון חלה ירידה של 11.1% ובאירלנד ירידה של 6.6%. גם במדינות אחרות חלה האטה בגידול ההוצאה לנפש, כולל בארצות הברית (1.3%) ובקנדה (0.8%). לעומת זאת, בישראל וביפן ישנה האצה בהוצאה לבריאות החל בשנת 2009 ביחס לשנים קודמות.

עוד עולה מן הדו"ח כי בישראל ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש במחירים קבועים עלתה בשיעור שנתי ממוצע של 3.4% בשנים 2011-2009 ואילו בשנים 2009-2000 שיעור הגידול השנתי היה 1.3%.

הנתונים מצביעים על כך שבמדינה אחת מתוך שלוש מדינות החברות ה-OECD חלה ירידה בסך ההוצאות לבריאות בין השנים 2011-2009 לעומת השנים שקדמו למשבר, ואילו במדינות שנפגעו בצורה דרמטית מן המשבר הירידה משמעותית אף יותר. נתונים אלה בדו"ח זה רואים אור בימים אלו . הדו"ח מכיל נתונים השוואתיים ועדכניים בתחום הבריאות ומערכות בריאות במדינות ה-OECD. מחברי הדו"ח טוענים כי הממצאים מצביעים על חשיבותה של ההשקעה של מדינות בהפיכת מערכת הבריאות ליעילה ונגישה יותר.

דילוג לתוכן