הדוח למדדי איכות חיים: עד כמה טובים החיים בישראל ?

עלייה בתוחלת חיים, ירידה בתמותת תינוקות וירידה באחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורפסיכולוגיה
תרופות נגד דיכאון. מקור: ויקיפדיה ברישיון CC3-by-sa. צילום: Tom Varco

השר להגנת הסביבה אבי גבאי, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון והסטטיסטיקן הממשלתי פרופ' דני פפרמן השיקו היום בכנסת את הדוח הראשון למדדי איכות חיים, קיימות וחוסן הלאומי, שנקרא "איך החיים באמת?".

הדוח מספק תמונה רחבה על מצב המשק, החברה והסביבה בישראל, בהתייחסות לכלל התחומים שתורמים לאיכות החיים: איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל ורמת חיים חומרית. שני תחומים נוספים יפותחו בעתיד – טכנולוגיות ומידע ופנאי, תרבות וקהילה, וכך יהיו 11 תחומי מדידה של איכות חיים. לכל תחום מדידה נבחרו 8 מדדים מייצגים.
מערכת מדדי איכות חיים נועדה להשלים את מערכת החשבונות הלאומיים (ואת מדד התמ"ג) ולספק מידע מקיף, עדכני ורלוונטי על מצב איכות החיים בישראל. הדוח הראשון "איך החיים באמת?" הוא תולדה של שתי החלטות ממשלה (משנת 2012 ומשנת 2015), והוא מוגש לאחר עבודה מעמיקה ונרחבת לגיבוש מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי. כחלק מיישום החלטת הממשלה משנת 2016 תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדדים על בסיס שנתי.

על הדוח עמלו יותר מ-200 מומחים ממשרדי הממשלה, מבנק ישראל ומהמוסד לביטוח לאומי, חוקרים ואקדמאים ובכירי המגזר הציבורי, בהנחיית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המועצה הלאומית לכלכלה והמשרד להגנת הסביבה. כל זאת בליווי מקצועי של ה-OECD, ובשיתוף מקיף של הציבור הישראלי ולאחר בחינה והכרעה של ועדת היגוי שהוקמה במיוחד לנושא.

ממצאי הסקר בתחום הבריאות העלו מספר ממצאים לגבי עלייה בתוחלת חיים, ירידה בתמותת תינוקות וירידה באחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה :

• בשנים 2014-2000 עלתה תוחלת החיים בקרב הגברים ב-3.6 שנים ובקרב הנשים ב-3.2 שנים (מ-76.7 ל-80.3 בקרב גברים ומ-80.9 ל-84.1 בקרב נשים).

• במדד השמנת יתר ועודף משקל, נמצא כי ב-2012 יותר מרבע (27%) מתלמידי בתי ספר בישראל עד כיתה ט סבלו מהשמנת יתר או מעודף משקל.
• במדדי דיכאון, נמצא כי ב-2013 34% מבני 20 ומעלה חשו מדוכאים לעתים קרובות או מדי פעם, ו-9% חשו דיכאון לעתים קרובות. 49% מהערבים חשו דיכאון לעתים קרובות או מדי פעם לעומת 30% מהיהודים שחשו כך. 40% מהנשים חשו מדוכאות לעתים קרובות או מדי פעם לעומת 27% מהגברים.

• במדד דיווח עצמי על עישון, נמצא כי ב-2013 16.2% מבני 21 ומעלה בישראל עישנו לפחות סיגריה אחת ביום; 21.9% מהגברים ו-10.8% מהנשים. אחוז המעשנים בישראל (16.2%) נמוך מהאחוז הממוצע במדינות ה-OECD (19.7%) ודומה לאחוז בפינלנד ובדנמרק.

דילוג לתוכן