ההוצאה הלאומית לבריאות עלתה ב-4% ב-2011

ההוצאה הלאומית לבריאות עלתה ב-4% ב-2011

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
חדר בבית חולים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

בשנת 2011 עלתה ההוצאה הלאומית ב-4% ל67.4 מילארד שהם 7.7% מהתל"ג. המימון הפרטי מכיס האזרחים 38%.

בשנת 2011 חלה עלייה של 4% בהוצאה הלאומית שהוצאו עבור שירותי בריאות שונים של האזרחים בהשוואה לשנת 2010 . כלל ההוצאה עבור כל שירותי הבריאות, כולל הוצאות עבור בתי חולים, קופות חולים, מרפאות רגילות ומיוחדות, רפואה מקצועית, מעבדות, מכוני מחקר ועוד, עלתה לסך של 67.5 מיליארד שקלים לשנת 2011. מתוך סכום זה הוציאו מימנו תושבי ישראל במימון פרטי מכיסם או באמצעות גופים שליליים כמו ביטוחי בריאות ממונים פרטית 38%. סכום ההוצאה הכולל מהווה 7.7% מסך התוצר הלאומי הגולמי שייצר המשק בשנת 2011. 

על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המפרסמת את הנתונים בדבר ההוצאה הלאומית לבריאות, בהשוואה לשנת 2010 של מדינת ישראל ביחס למדינות הOECD הוצאה זו של 7.7% היא נמוכה בהשוואה ל-27 ממדינות הארגון. השיעור הנמוך ביותר מלבד ישראל הם בטורקיה, אסטוניה ומקסיקו בן ההוצאה היא 6%.
במדינות הOECD בין השנים 1996 לשנת 2010 שיעור ההוצאה הלאומי החציוני לבריאות כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי עלה מ7.5% ל-9.5% בעוד שבמדינת ישראל שיעור ההוצאה נותר ללא שינוי.
מן הנתונים המתפרסמים עולה כי בשנת 2011 סיפקו קופות החולים בישראל כשליש משירותי הבריאות בישראל בשיעור דומה לשנים עברו ואילו "יצרני שוק" כלומר בתי חולים כלליים, מרפאות פרטיות, מומחים פרטיים כמו רופאי שיניים, יצרני מיכשור רפואי ויצרני תרופות סיפקו 55% מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות. החלק בהוצאה שמסופק לאזרחים על ידי מוסדות רפואיים ממשלתיים כמו בתי חולים למחלות ממושכות או מרפאות, לשכות בריאות או בתי חולים לולי נפש לדוגמה היו 6% מההוצאה הלאומית.

דילוג לתוכן