ההוצאה הלאומית לבריאות 7.6% מהתמ"ג

נתוני הלמ"ס :ההוצאה הלאומית לבריאות 7.6% מהתמ"ג

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורמוסדות וארגונים רפואיים
מגדל האשפוז בבית החולים איכילוב- המרכז הרפואי תל אביב. צילום: מערכת פורטל הדוקטור.

בריאות בישראל: ההוצאה הלאומית לבריאות בשנה שעברה (2013) -7.6% מהתמ"ג

מנתונים שמפרסם הלמ"ס מתברר כי ההוצאה הלאומית לבריאות ב2013 היוותה 7.6% מהתמ"ג. בנוסף עולה כי  במחירים קבועים, עלתה ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2013 ב-1.2% לעומת שנת 2012. מן הפרסומים עולים נתונים נוספים: 

• בשנת 2013 היווה המימון הפרטי 40% מההוצאה הלאומית לבריאות, בדומה לשנת 2012 (39%).
• המימון מתקציב המדינה ומיסים מיועדים: 24% מההוצאה הלאומית לבריאות ב-2013 מומנו מגביית מס בריאות. 35% מומנו מתקציב המדינה לעומת 36% בשנת 2012, ועוד 1% מומנו מתרומות מחו"ל.
• השוואה לארצות הOECD- לשנת 2012 מראה, כי אחוז ההוצאה הלאומית לבריאות מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.5%) היה נמוך מאשר חציון ההוצאה לבריאות במדינות ה-OECD (9.3%).

כאמור, מתחוור כי ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2013 ב-1.2% לעומת שנת 2012. ההוצאה לנפש, במחירים קבועים, ירדה ב-0.7%. ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים שוטפים, הסתכמה בשנת 2013 ב-79.3 מיליארד ש"ח, שהם 7.6% מהתמ"ג.
למותר לציין כי ההוצאה לבריאות כוללת את ההוצאות על כל שירותי הבריאות הניתנים במרפאות, בתי החולים, שירותי רופאים פרטיים ורופאי שיניים; הוצאות על תרופות ומכשירים רפואיים, מחקר ומנהל ממשלתי בתחום הבריאות, והשקעה במבנים וציוד במוסדות הבריאות.

השוואה בינלאומית לארצות הOECD- לשנת 2012 מעלה כי אחוז ההוצאה הלאומית לבריאות מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.5%) היה נמוך מאשר חציון ההוצאה לבריאות במדינות ה- OECD  שהיה  9.3% , במיוחד נמוך מארה"ב (16.9%) ומהולנד (12.1%), לעומת זאת אחוז ההוצאה לבריאות בישראל, היה גבוה מאשר ב-6 מדינות אחרות ב-OECD. השיעור הנמוך ביותר היה במקסיקו, אסטוניה וטורקייה (כ-6.0%).
בשנים 1995-2012 חציון ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג עלה במדינות ה-OECD בהדרגה מ-7.5% ל-9.3%. לעומת זאת, בישראל אחוז ההוצאה הלאומית מהתמ"ג נשאר כמעט ללא שינוי בשנים אלה

דילוג לתוכן