ההוצאה הלאומית לרווחה

מהי ההוצאה הלאומית לנפש בישראל ? מה חלקו של המגזר העסקי באספקת שירותי רווחה ? כמה מההוצאה ניתנה לילדים ונוער ?

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

פרסומי הלמ"ס מגלים: מהי ההוצאה הלאומית לנפש בישראל ? מה חלקו של המגזר העסקי באספקת שירותי רווחה ? כמה מההוצאה ניתנה לילדים ונוער ?

ההוצאות לרווחה נועדו להבטיח איכות חיים ברמת רווחה טובה לכלל האוכלוסייה בישראל. הוצאות הרווחה כוללות אספקת שירותים, השקעות בנכסים קבועים והעברות כספיות בתחום הרווחה (כגון קצבאות לאזרחים ותיקים, תשלומי פנסיה וקצבאות לאנשים עם מוגבלויות או זכאים נוספים). בהתאם להמלצות הוועדה המייעצת לסטטיסטיקה על ההוצאה לרווחה, מוצגים בלוחות הבאים נתונים שכוללים את תשלומי הפנסיה לעובדים בכדי לתת תמונה רחבה על רווחת האוכלוסייה בישראל. תקציר הממצאים המתייחסים לשנת 2014 בפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים כי :

• ההוצאה הלאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית, פנסיות וקצבאות) הסתכמה ב-143.6 מיליארד ₪. שהם 13.0% מהתמ"ג.

• בדומה לשנים קודמות 81% מתוך סך ההוצאה הלאומית לרווחה נותבו ישירות למשקי בית באמצעות פנסיות (לאזרחים ותיקים) וקצבאות (לאנשים עם מוגבלויות וזכאים אחרים), ואילו 19% הנותרים נותבו לייצור ואספקה של שירותי רווחה (26.8 מיליארד ₪).

• 61.3% ממימון פעילות הרווחה הגיע מהמגזר הממשלתי (כולל מלכ"רים ציבוריים) ו-22.5% מהמימון הגיע ישירות ממשקי הבית. רק 13.3% מהמימון הגיע מהמגזר העסקי, 1.4% ממגזר המלכ"רים הפרטיים (עמותות) ו-1.5% מתרומות מחו"ל.

• כ-48% מהמימון לרווחת אזרחים ותיקים (כולל פנסיות וקצבאות) מקורו במשרדי הממשלה, אחוז נמוך יותר בהשוואה לשנת 2013, אז עמד המימון הממשלתי על כ-50%.
• ההוצאה הלאומית לרווחה לנפש בישראל (כולל העברות למשקי בית) הגיעה ב-2014 לכ-17,481 ₪

• ההוצאה הלאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית) הסתכמה בשנת 2014 ב-26.8 מיליארד ₪, שהם 2.4% מהתמ"ג, עלייה של 4.6% במחירים קבועים, לעומת 2013. אומדנים מוקדמים מעידים על התמתנות העלייה בשנים 2015 ו-2016 ל-1.8% ול-3.0%, בהתאמה.

• המגזר העסקי היה אחראי על אספקת קרוב לשליש (29%, או 7.9 מיליארד ₪) מכלל אספקת שירותי הרווחה בישראל (ללא העברות למשקי בית). פעילותם כללה בעיקר שירותים בתחום האזרחים הוותיקים, כלומר הפעלת בתי אבות ושירותי סיעוד. אספקת שירותי הרווחה על ידי מגזר המלכ"רים הפרטיים הגיעה

ל-40% מסך ההוצאה (10.6 מיליארד ש"ח) וחלק גדול ממנה ניתן לילדים ולנוער. במגזר הממשלה (ללא מלכ"רים ציבוריים) הסתכמה אספקת שירותי הרווחה ב-7.2 מיליארד ש"ח, שהיו כ-27% מסך ההוצאה, ועוד 4% סופקו ע"י מלכ"רים ציבוריים

ההוצאה הלאומית לרווחה, ללא העברות למשקי בית מבטאת את סך ההוצאות על ייצור שירותי רווחה שאותה ניתן לחלק לפי מגזר מבצע, ואילו ההוצאה עם העברות למשקי בית מבטאת את סך המימון, הכולל גם את כל ההעברות למטרות רווחה הניתנות למשקי בית, לרבות קצבאות ותשלומי פנסיה הניתנים לאזרחים ותיקים, קצבאות לאנשים עם מוגבלויות או זכאים אחרים. כל אלה מוצגים בהמשך ההודעה בשורה נפרדת לפי סוג שירות.
ההוצאה הלאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית), הסתכמה בשנת 2014 ב-143.6 מיליארד ש"ח, וחלקה בתוצר המקומי הגולמי היה 13.0%. לשם השוואה, ההוצאה הלאומית לחינוך ולבריאות בשנת 2014 היוו 7.9% ו-7.5% מהתמ"ג, בהתאמה.

ההוצאה הלאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), הסתכמה בשנת 2014 ב-26.8 מיליארד ש"ח, וחלקה בתוצר המקומי הגולמי היה 2.4%.

דילוג לתוכן