אושרה הוזלה בהשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם

וועדת הכספים אישרה הוזלה בעלות תרופות המרשם, שמחירן מעל 100 ש"ח

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורמוסדות וארגונים רפואיים
תרופות. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Mk2010

אושרה הוזלה בהשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם

בשורה לחולים בישראל: וועדת הכספים של הכנסת אישרה להוזיל בשליש את התשלום עבור השתתפות עצמית של מבוטחי קופות החולים, עבור רכישת תרופות מרשם שעולות מעל 100 ש"ח. זאת על רקע התנגדותן של קופות החולים, הנובעת מגרעון מצטבר בתקציביהן.

מחקרים ודו"חות בישראל וברחבי העולם מצביעים על כך שאנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך סובלים מבריאות לקויה יותר, בין השאר משום שהם נאלצים לוותר על רכישת תרופות, בשל מצוקה כלכלית. מעתה, בשל אישור וועדת הכספים להוזיל את שיעור ההשתתפות העצמית, יקטן עומס התשלומים לחולים אלה ולכלל המבוטחים בקופות החולים בישראל, מ-15% ל-10%. חסכון זה למבוטחים עולה כדי 40 עד 60 מליוני שקלים בשנה. הוזלה זו מהווה הפחתה בשיעור של 33% בהשתתפות העצמית במימון התרופות שיש להן תחרות גנרית- כלומר תרופות תחליפיות שאינן תרופת המקור האתית.

קופות החולים בישראל לא תמכו במהלך זה, אותו יזם סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן מסיעת יהדות התורה. הקופות התנגדו להפחתה זו בשיעור ההשתתפות העצמית משום שהדבר יפגע בהכנסותיהן ויעמיק את הגרעון בתקציבן. סגן שר הבריאות לא קיבל עמדה זו, ולכן קידם את המהלך, שזכה כאמור לאישור כעת. זאת על בסיס דו"ח מקצועי שהצביע על עודף כספי שקופות החולים מקבלות מהחולים המשלמים על מחירי התרופות לפי תמחור עלויות בתעריף תרופות מקוריות יקרות, בעוד שרבות מהתרופות המסופקות הן גנריות- ולא מקוריות ולכן זולות יותר.

בהודעת משרד הבריאות מצוין כי בעקבות ההחלטה "ציבור גדול יותר של חולים יוכל לממש את זכותו לצרוך תרופות חיוניות בהשתתפות עצמית המותאמת במידה טובה יותר ליכולתו הכלכלית". כך, צפויה להצטמצם, לדעת משרד הבריאות, התופעה שבה חולים מוותרים על תרופות בגלל גובה ההשתתפות העצמית.

מהודעת המשרד עולה כי סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, בירך את ההחלטה וכי החלטה זו היא היסטורית וחשובה המהווה "פעם ראשונה בה מופחתים מחירי התרופות, אך לא פעם אחרונה". סגן השר הודיע בוועדת הכספים כי זוהי "תחילת הדרך להפחתות נוספות בהשתתפות העצמית של מבוטחים בתרופות".

דילוג לתוכן