הולדה בעוולה – חלק ג'

הולדה בעוולה- מאמר שלישי בסדרה שעוסק בהתפתחויות הפסיקה ומינוי וועדה בנושא תחומי עילת הולדה בעוולה

ד"ר יעל ברנע

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
בדיקת אולטרסאונד לבחינת התפתחות העובר בהריון. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nevit Dilmen

הולדה בעוולה: להיות או לא להיות, והאם זו בכלל השאלה?

מאמר שלישי בסדרה

במאמר הקודם נסקרו המגמות הסותרות בפסיקת בתי המשפט ביישום העילה של "הולדה בעוולה" – תביעתו של ילד בעל מום שבא אל העולם כתוצאה מרשלנות רפואית טרם לידתו. חלק מן הערכאות הקשו על התובעים והכירו בקיומה של "הולדה בעוולה" רק באותם מקרים בהם המום כה כבד, עד כי ניתן לומר, כי מוטב היה לילוד לולא נולד. בה בעת, ערכאות אחרות הקלו על התובעים וקיבלו את תביעת "הולדה בעוולה" גם בגין מומים קלים יותר, כגון חסר של אצבעות.
על רקע העדר האחידות בפסיקה, החליט לאחרונה בית המשפט העליון לאחד מספר ערעורים שהונחו לפתחו בעניין "הולדה בעוולה" ולדון בהם בפני מותב מורחב בן תשעה(!) שופטים. לראשונה מאז ניתן פ"ד זייצוב בשנת 1986, הוחלט לשוב ולקיים בבית המשפט העליון דיון עקרוני בסוגיית ההולדה בעוולה.
ההסתדרות הרפואית, אשר צורפה להליכים במעמד של "ידיד בית המשפט", הגישה נייר עמדה, לפיו אין זה ראוי לכלול בגדרה של "הולדה בעוולה" מומים היוצרים "מגבלה קלה בתפקוד", כגון חסר של עין או של כף יד. לשיטתה של ההסתדרות הרפואית, ראוי להכליל בהגדרתה של "הולדה בעוולה" רק מומים היוצרים "מגבלה קשה בתפקוד", כגון עיוורון וחסר של שתי הידיים. מנגד, לשכת עורכי הדין, אשר צורפה אף היא להליכים כ"ידיד בית המשפט", ביקשה להרחיב את תחולתה של "הולדה בעוולה" ולהתיר הגשת תביעות רשלנות רפואית בגין כל מום שהוא. (ידיד בית המשפט הוא גוף ציבורי או אדם, אשר אף כי אינו צד ישיר לסכסוך, מצורף להליך בשל מומחיותו)

בעוד הערעורים המאוחדים תלויים ועומדים בפני בית המשפט העליון, החליט שר המשפטים למנות ועדה ציבורית לבחינת סוגיית ההולדה בעוולה. זאת, נוכח מורכבותה של הסוגיה, אשר טומנת בחובה היבטים משפטיים, ערכיים, מוסריים, אתיים ורפואיים. הועדה הציבורית, אשר מונתה ביום 19.06.11, אמורה להגיש בחודשים הקרובים את המלצותיה בדבר ההסדר המשפטי הראוי ביחס לקיומה של עילת תביעה בנזיקין בגין "הולדה בעוולה", סייגיה וגדריה. לאור התפתחות זו, החליט בית המשפט העליון לדחות לפי שעה את ההכרעה בסוגיית ההולדה בעוולה.
יהיה מעניין לעקוב אחר ההתפתחויות בסוגיית ההולדה בעוולה בחודשים הקרובים.

יעל ברנע היא רופאה ועורכת דין. משרדה של ד"ר (לרפואה) עו"ד יעל ברנע מתמחה בייצוג תובעים בתביעות נזיקין וביטוח, לרבות נפגעי רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תאונות דרכים ותאונות תלמידים, נכי צה"ל וכוחות הביטחון.

דילוג לתוכן