היום הבינ"ל לזכויות אנשים עם מוגבלות

למ"ס: נתונים קשים המתפרסמים על אנשים עם מוגבלות לקראת היום הבינ"ל לזכויות אנשים עם מוגבלות, שיחול מחר

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
התאמת משקפיים. קוצר ראייה. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום: William R. Goodwin

נתונים על אנשים עם מוגבלויות לקראת היום הבין לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות

מחר, 3.12 – השלישי לדצמבר מצוין היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, לכבוד יום זה מפרסמת הלמ"ס מידע בנושא אנשים עם מוגבלות בישראל. מן הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס המבוססים על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2012, עולה כי ל- 22% מבני 20 ומעלה יש בעיה בריאותית או פיזית, המפריעה להם בתפקוד יומיומי. מן הנתונים המתפרסמים עולה כי 28% מבני ה20 ומעלה סובלים בקושי "במידה כלשהי לזכור או להתרכז" ואילו 5% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל לזכור או להתרכז. השיעור של הסובלים ממוגבלות זו עולה עם הגיל: 49% מבני 65 ומעלה מתקשים לזכור או להתרכז, 11% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל.

עוד עולה מן הנתונים המתפרסמים כי 18% מבני 20 ומעלה מתקשים במידה כלשהי ללכת או לעלות במדרגות, 9% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל. מבין האוכלוסיה של בני 65 ומעלה, מחצית (51%) מתקשים בהליכה, שליש (33%) מתקשים מאד או בכלל לא יכולים ללכת. לעומת זאת ככלל, ל-8% מבני 20 ומעלה יש קושי להתרחץ או להתלבש בעצמם, 3% מתקשים מאד או לא יכולים. בגיל 65 ומעלה 28% מתקשים להתרחץ או להתלבש בעצמם, 13% מתקשים מאד או כלל לא יכולים.

קושי בתפקוד יומיומי 

נתונים המתפרסמים לגבי אנשים הסובלים מקושי בתפקוד היומיומי הינם בפועל רחבים אך יותר משום שהנתונים בסקר החברתי לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין בגלל מוגבלותם. מן הממצאים עולה כי 9% מתקשים מאד, או לא יכולים בכלל ללכת או לעלות במדרגות ואילו בקרב מבוגרים בני 65 או יותר  33% מתקשים בכך. 3% מן המשיבים הבוגרים לסקר, מתקשים מאד או לא יכולים בכלל להתלבש או להתרחץ בעצמם, 13% מבני 65 ומעלה. 5% מתקשים מאד, או לא יכולים בכלל לזכור או להתרכז,ואילו בקרב מבוגרים בני 65 או יותר 11%.  3% מתקשים מאד בשמיעה, או לא שומעים בכלל (גם כשמרכיבים מכשיר שמיעה)ואילו בקרב מבוגרים בני 65 או יותר 10% .

קושי בראיה ובעיות ראייה : 16% מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה, 3% מתקשים מאד או כלל אינם רואים (גם בזמן שהם מרכיבים משקפיים). בקרב בני 65 ומעלה 37% מתקשים בראיה, 12% מתקשים מאד או כלל לא רואים.

מוגבלות חמורה

אדם עם מוגבלות חמורה מוגדר כאדם שמתקשה קושי רב, או לא יכול בכלל, לעשות לפחות אחת מהפעולות הבאות: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז. מן הנתונים המתפרסמים עולה כי :

• ל-15% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש מוגבלות חמורה כלשהי, 43% בקרב בני 65 ומעלה.
• כשליש (36%) מהאנשים עם מוגבלות בגיל 25 – 54 אינם בכוח העבודה, לעומת 14% בשאר האוכלוסייה.
• 24% בגיל 25 – 54 מועסקים 56% מהאנשים עם מוגבלות חמורה, לעומת 81% מועסקים בשאר האוכלוסייה.
• כרבע (23%) מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% ביתר האוכלוסייה.
• 23% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים לאבד את עבודתם, לעומת 10% מקרב יתר המועסקים.
• 14% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים שאם יאבדו את עבודתם, אין כל סיכוי שהם ימצאו עבודה אחרת, לפחות באותה רמת הכנסה שיש להם היום, לעומת 7% משאר המועסקים החושבים כך.
• מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 4,000 ₪ בחודש, לעומת 16% משאר המועסקים.

כמו כן עולה מן הנתונים המתפרסמים שאנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. בגיל 20- 64 שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה שאינם מרוצים מחייהם, גבוה פי שלושה משיעור החשים כך בקרב שאר האוכלוסייה (29% לעומת 10%) וגם שיעור החושבים שחייהם יהיו פחות טובים גבוה כמעט פי שלושה (21% לעומת 8%).70% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 אינם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 43% ביתר האוכלוסייה. 30% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חושבים שמצבם הכלכלי בעתיד יהיה פחות טוב, לעומת 13% בשאר האוכלוסייה.

דילוג לתוכן