היום הבינ"ל למען זכויות אנשים עם מוגבלות

אחד מכל שבעה ישראלים בני 21 סובל מוגבלות תפקודית חמורה. 37% מבני 65 ומעלה סובלים ממוגבלות חמורה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
חדר בבית חולים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל בדצמבר, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל.
מהפרסום עולים הממצאים הבאים לגבי מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2016.

• ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-751 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה, 37% מבני 65 ומעלה.
• 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 29% מבני 65 ומעלה.
•33% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5,000 ש"ח בחודש, לעומת 20% בשאר האוכלוסייה.
•46% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות, לעומת 32% בשאר האוכלוסייה.
•58% מהמועסקים עם מוגבלות אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, לעומת 40% בקרב שאר המועסקים.
• 55% מבני 20- 64 עם מוגבלות משתמשים במחשב, 70% משתמשים באינטרנט, לעומת 79% ו-87%.
•18% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה.
•16% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה.
•32% מבני 64-20 עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 11% חשו אפליה בשל מוגבלותם.שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה: 22% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות ו-12% מבעלי תעודה אקדמית.
• 45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 מועסקים, לעומת 80% בשאר האוכלוסייה.
•52% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בשאר האוכלוסייה.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר בוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2016. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,000 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-.45 מיליון איש. בסקר 2016 נבחנו בהרחבה הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים.

דילוג לתוכן