הישגי התלמידים בישראל

דוח הלמ"ס: הישגי התלמידים בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
חוזרים ללימודים לאחר חופשת הקיץ הארוכה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Robert Michael

מגמת עלייה בשיעור הזכאים לבגרות

מדוח פני החברה של הלמ"ס המתפרסם עולים נתונים אודות הישגים בלימודים של תלמידי ישראל ולגבי נשירת תלמידים מבתי ספר.

הישגים בלימודים
• מגמת העלייה בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות שהחלה ב-2009 (54%) נמשכה גם ב-2012, ושיעור הזכאים מבין כלל תלמידי כיתות יב עלה מ-57% ב-2011 ל-59% ב-2012. בחינוך העברי עלה שיעור הזכאים מ-58.5% ל-60.5%, ובחינוך הערבי מ-50% ל-53%.
• דוח פני החברה שיתפרסם בקרוב, עוסק בערים הגדולות בישראל. מנתוני הדוח עולה כי השיעורים הגבוהים ביותר של זכאים לתעודת בגרות נמצאו ברמת גן – 79% מתלמידי כיתות יב, ואחריהם בתל אביב-יפו, חולון וחיפה בין 69% ל-71%. זאת בהשוואה ל-59% בקרב כלל תלמידי כיתות יב בארץ, ול-60.5% בקרב כלל תלמידי החינוך העברי.
• רמת גן בולטת בשיעורים גבוהים של נבחנים ברמה מוגברת באנגלית ובמתמטיקה – 86% ו-46%, בהתאמה. שיעורים גבוהים יחסית של נבחנים ברמה מוגברת באנגלית ובמתמטיקה נמצאו גם בקרב תלמידי החינוך העברי בתל אביב-יפו, בחיפה, ברחובות ובראשון לציון.
• התלמידים ברמת גן ובחיפה, נמצאו מובילים גם בשיעור המצטיינים (13% ו-12%, בהתאמה). שיעור גבוה של מצטיינים נמצא גם בפתח תקווה (10.9%), בירושלים (10.5%), בתל אביב-יפו (10.2%) וברחובות (10.1%).

נשירת תלמידים
• מהדוח עולה כי אחוז הנשירה בירושלים, בבני ברק, באשקלון ובתל אביב-יפו גבוה מאחוז הנשירה הארצי.

מאפייני המורים
• במרבית הערים הגדולות בישראל שיעור המורים בעלי תואר שני ומעלה גבוה מהממוצע הארצי (שעומד על כ-28% בעלי תואר שני ומעלה). ברחובות נמצא האחוז הגבוה ביותר של מורים בעלי תואר שני ומעלה (37%) ובבני ברק – האחוז הנמוך ביותר (16%).
• ברמת גן ובראשון לציון שיעור המורים הוותיקים (בני 50 ומעלה) הוא כמעט פי 5 משיעורם של המורים הצעירים (עד גיל 29). זאת לעומת אשדוד, בת ים וירושלים שבהן השיעור הוא בערך פי 2, בדומה לממוצע הארצי.

דוח פני החברה הנו דוח חברתי שנתי המהווה אחד מפרסומי הדגל של הלמ"ס. הדוח מקנה לקובעי המדיניות ולציבור הרחב תמונה רחבה על מצב החברה בישראל בהיבטים שונים. הדוח עסק השנה ב-14 הערים הגדולות בישראל – ערים שמנו 100,000 תושבים ויותר.

דילוג לתוכן