הישראלים מרגישים בטוחים בסביבתם

85% מהישראלים הבוגרים חשים בטחון ולא חוששים מאלימות בסביבתם

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

85% מהישראלים הבוגרים חשים בטחון ולא חוששים מאלימות בסביבתם

עד כמה חשים אזרחי ישראל בטחון בסביבת מגוריהם? באילו ערים מרגישים התושבים בטחון רב יותר לטייל לבד ? נתונים של סקר ביטחון אישי שבוצע על ידי הלמ"ס שופכים אור על שאלות אלה ואחרות. החל משנת 2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע סקר ביטחון אישי (נפגעי עבירה) בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. הסקר מבוצע מדי שנה באופן שוטף. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב והוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרת ישראל ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים. מן הממצאים עולה כי :

• 81% מבני 20 ומעלה חשים ביטחון במידה רבה או במידה רבה מאוד ללכת לבדם באזור מגוריהם בשעות החשכה. כך חשים 90% מהגברים ו-72% מהנשים. מבין הערים הגדולות, בירושלים נרשם השיעור הנמוך ביותר (71%), בהשוואה לשיעור בערים תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע ונתניה (שבהן השיעור נע בין 78% ל-80%)
• במרבית חודשי השנה (2015) נע שיעור החשים ביטחון ללכת לבדם בשעות החשכה בין 80% ל-85%. בחודש נובמבר (בעיצומו של גל טרור שהתרחש בעיקר בחודשים אוקטובר-דצמבר) נרשם שיעור נמוך של תחושת ביטחון – רק 74% ציינו שהם חשים בטוח ללכת לבדם באזור מגוריהם בשעות החשכה.
• 85% מבני 20 ומעלה אינם חוששים להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (חוששים במידה מועטה או אינם חוששים כלל). 89% מהגברים ו-82% מהנשים הביעו עמדה זאת. מבין הערים הגדולות, השיעור הנמוך ביותר נמצא בנתניה (75%), ואילו השיעור הגבוה ביותר נמצא בפתח תקווה (87%).
• 87% מבני 20 ומעלה חשים ביטחון אישי, באופן כללי, באזור מגוריהם (במידה רבה או במידה רבה מאוד). באזור יהודה והשומרון נמצא השיעור הגבוה ביותר (89%) לעומת השיעור הנמוך ביותר במחוז ירושלים (81%).

תחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה
• על השאלה "באיזו מידה אתה מרגיש בטוח ללכת לבד באזור מגוריך בשעות החשכה?", השיבו 81% מבני 20 ומעלה כי הם חשים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד. מתוצאות הסקר עולה שקיימים הבדלים גדולים בין גברים לבין נשים (90% מהגברים לעומת 72% מהנשים חשים בטוחים). שיעור הגברים שחשים בטוחים גבוה בכמעט 20 נקודות האחוז בכל קבוצות הגיל. יש לציין שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות הגיל הן בקרב נשים והן בקרב גברים. יחד עם זאת, נמצא שהשיעור הנמוך ביותר של החשים בטוחים בקרב גברים הוא בגיל 65 ומעלה (87%), ובקרב נשים – בגילים 34-25 (70%).
• בתחושת הביטחון ללכת לבד בחשכה נמצאו הבדלים גדולים בין מחוזות המגורים השונים. באזור יהודה ושומרון ובמחוז הצפון נרשם השיעור הגבוה ביותר של החשים ביטחון (88% ו-85%, בהתאמה) לעומת מחוז ירושלים שבו נרשם השיעור הנמוך ביותר (73%).
• מבין הערים הגדולות, בירושלים נרשם השיעור הנמוך ביותר של אנשים החשים בטוחים ללכת לבד בשעות החשכה (71%). לעומת זאת, בערים תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע ונתניה השיעורים דומים ונעים בין 78% לבין 80%.
תחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה, לפי חודש
• הסקר נערך באופן רציף על פני כל השנה, ולכן ניתן לבחון הבדלים בתחושת הביטחון בין חודשי השנה השונים בהתאם לעיתוי ההשבה על שאלון הסקר. מניתוח שנעשה על שאלת תחושת הביטחון ללכת לבד בשעות החשכה באזור המגורים נמצא ששיעור המשיבים שהשיבו שהם חשים בטוח במידה רבה או במידה רבה מאוד בחודש נובמבר היה הנמוך ביותר מבין כל חודשי השנה. רק 74% מבני 20 ומעלה חשו בטוחים ללכת לבדם בשעות החשכה באזור מגוריהם בחודש נובמבר, בעוד שבמרבית חודשי השנה השיעור הממוצע עמד על 80% ומעלה. הנתון של חודש נובמבר הוא הנמוך ביותר ביחס לכל חודשי השנה והוא נמוך באופן מובהק (ברמת מובהקות סטטיסטית של 90%) ממרבית החודשים במהלך 2015.
ייתכן שלממצא זה יש קשר לרצף האירועים הביטחוניים שהתרחשו במהלך הרבעון האחרון של שנת 2016. מבין 26 ההרוגים בפעולות איבה במהלך 2015, 20 נהרגו בחודשים אוקטובר-דצמבר. ייתכן שהנתון שהתקבל בחודש נובמבר מעיד על הפנמה של מצב ביטחוני מעורער (גל פיגועים)

דילוג לתוכן