הנחיות לביקורי קשישים ומוגבלים

מה לעשות על פי הנחיות משרד הבריאות בביקור בבתי אבות, מוסדות סיעודיים, מקומות בהם ישנם קשישים או אנשים עם מוגבלויות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורנגיף קורונה
הנחיות ביקורים במוסדות למבוגרים וקשישים כמו בית אבות או דיור מוגן. אילוסטרציה: StockSnap Pixabay

מגיפת הקורונה פגעה בשיעורים גבוהים בקבוצות סיכון של מבוגרים וקשישים, ובמיוחד בבתי אבות בישראל. לכן, מונה הפרופסור רוני רמזו לגיבוש הנחיות לביקור בבתי אבות ומסגרות לאנשים עם מוגבלויות ומסגרות לקשישים. במסגרת הפרויקט למתן מענה חירום להגנה על מבוגרים וקשישים בבתי אבות ועל בעלי מוגבלויות, הנחה פרופ' גמזו במסגרת מבצע ״מגן אבות ואמהות״.

הפרופסור גמזו ציין כי: ״המציאות הקיימת מצריכה, לעיתים, הפעלת מערכת איזונים שונה לצורך הגנה על בריאותם ובטחונם של הדיירים, הצוות והמשפחות. עם זאת ,בדידותם של המאושפזים והדיירים הינה אחת מגורמי הסיכון הגדולים לדיכאון והתדרדרות כללית בבריאותם . ולכן גובש נוהל ביקורים במקבצי הדיור השונים במערך הגריאטרי.״

ההנחיות מותאמות לאוכלוסייה, לתפקוד, לצרכים, למסגרות ולמצב המתגלגל של ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. הנוהל שגובש ומפורט מטה, מתייחס לתיאום הביקור מול מקבצי הדיור וכיצד על מקבצי הדיור לפעול ולאפשר את אותם ביקורים ממוגנים בהם רשאי להגיע מבקר יחיד ולהביא עימו חפצים אישיים של הדייר ומזון עבורו בתיאום המסגרת. יחד עם זאת במקבצי דיור בהם יש מחלוקות יעודיות לטיפול בחולי נגיף הקורונה לא יתאפשרו ביקורים מסוג זה.

איך מומלץ לפעול בביקורים בבתי אבות ומסגרות לקשישים

ברקע הדברים מציינים בנוהל הביקורים כי "אנו נמצאים במצב מתמשך שאין יודע את משכו, תחושת הבדידות והעדר המפגשים עם בני המשפחה ואחרים משמעותיים לדייר, דורשת התייחסות והסדרת מענים מתאימים. בדידותם של המאושפזים והדיירים הינה אחת מגורמי הסיכון הגדולים לדיכאון והתדרדרות כללית בבריאותם . העדר מפגשים בין הדיירים לבין אנשים אחרים בכלל ועם בני משפחתם, אפוטרופוס או אחר משמעותי בפרט, מעצים את תחושת הבדידות, בעל השלכות על התפקוד, על מצב הרוח ועל המצב הבריאותי. להעדר המפגשים השלכות גם על בני המשפחה .

משפחות מרגישות שהן נטשו את היקרים להם בשעתם הקשה. הנתק ארוך הטווח גם מעורר תחושות קשות של חוסר אמון בין המשפחות לבין המסגרות המוסדיות. עידוד הקשר בין דיירי המסגרות השונות לבין בני משפחותיהם נמצא בליבת העשייה של המשרדים בימים שבשגרה, כמו גם בימים אלו, כל זאת מתוך הבנה מקצועית כי זו היא טובתם של הדיירים כמו גם זכותם הלגיטימית על פי כל דין. אולם המציאות הקיימת מצריכה, לעיתים, הפעלת מערכת איזונים שונה לצורך הגנה על בריאותם ובטחונם של הדיירים, הצוות והמשפחות.  בהתחשב בעובדה כי האוכלוסייה החיה במסגרות חשופה יותר לסיכון ובעלת יכולת  קטנה בהרבה להתמודד עמו, ההנחיות שלהלן מותאמות לאוכלוסייה, לתפקוד, לצרכים, למסגרות ולמצב המתגלגל של ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

הנחיות לביקורים בבתי אבות ומסגרות לקשישים ובעלי מוגבלויות

לפניכם פירוט הנוהל מה מומלץ לעשות על פי הנחיות משרד הבריאות בביקור בבתי אבות, מוסדות סיעודיים, מקומות בהם ישנם קשישים או אנשים עם מוגבלויות. נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות פורסם על במסגרת מגן אבות ואמהות:

מטרת נהלי משרד הבריאות היא להבטיח ביקורי משפחות בכל המסגרות במערך הגריאטרי, בבתי האבות, בדיור המוגן, במקבצי דיור ובמסגרות לאנשים עם מוגבלויות.
על פי הנוהל "במסגרות בהן קיימות מחלקות ייעודיות לבידוד או לחולי קורונה אין לאפשר ביקורים במחלקות הנ"ל. מנהל המסגרת אחראי ליישום נוהל זה לעניין ביקורי המשפחות. מנהל המסגרת ימנה אחראי לתוכנית. מומלץ מינוי העובדת הסוציאלית. האחראי על התוכנית יכתוב נוהל פנימי ותוכנית ביקורים סדורה, הכוללת את הדיירים, תדירות, ימי ביקורים, תאום עם המשפחות והתייחסות להבאת פריטים אישיים ודברי מאכל." עוד מדגיש הנוהל כי "מנהל המסגרת יוודא כי המפגשים מתקיימים לפי הנחיות נוהל זה ולפי  כללי המיגון של משרד הבריאות. האחראי על התוכנית יביא לידיעת הדיירים והמשפחות את ההיערכות להסדרת הביקורים."

כלל ההנחיות שלהלן תתואמנה מעת לעת בכפוף להנחיות משרד הבריאות בהתפשטות נגיף הקורונה.

תאום הביקור בבתי האבות, בדיור המוגן ובמסגרות לאנשים עם מוגבלויות

על פי הנוהל ההנחיות לגבי תיאום הביקור הוא להלן:

 • בכל ביקור ישתתף מבקר אחד בלבד.
 • המבקר יהיה: בן משפחה, אפוטרופוס, מטפל עיקרי, אחר משמעותי.
 • יש לתאם את הביקור ואת המבקר על פי בקשת המטופל, בהתאם לצרכיו ובהתייעצות עם הגורם המקצועי במסגרת
 • במידה והמטופל אינו יכול לקבוע מי הגורם המבקר, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי המתחשב בצרכיו של המטופל, בהחלטת אפוטרופוס או מי שמוכר לגורמי הטיפול כמטפל העיקרי.

היערכות לביקור במוסדות המערך הגריאטרי ובמסגרות לאנשים עם מוגבלויות

בהתאם לנוהל ההערכות לביקור תהיה באופן הבא:

 • האחראי על התוכנית ידאג לווסת את הביקורים בהתאם לתנאי המקום למאפייני הדיירים ולמספרם.
 • יש לתעדף ביקורים על פי שיקול דעת מקצועי ועל פי רצונות הדייר ובקשות המשפחה.
 • יש להתאים את משך הביקור לצרכי הדייר וצרכי המסגרת.
 •  יש לתאם מראש את מועד הביקור עם הדייר ועם המבקר.
 •  יש לאפשר לכל דייר הזדמנות לביקור.
 •  לא יתאפשר ביקור שלא תואם מראש.

תנאי הביקור בדיוק מוגן, בית אבות, מקבצי דיור ומסגרות לבעלי מוגבלויות

תנאי הביקור לפי נוהל הביקורים יהיה לפי ההנחיות הבאות:

מרחב הביקור

 • יש להקצות מתחם ייעודי לביקורים בתחומי המסגרת. מומלץ שיהיה באזור פתוח בתחום המסגרת או במתחם מבודד תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות וריחוק משאר הדיירים.
 • מרחב הביקור צריך לאפשר מרחק של 2 מטר לפחות בין הדייר לבין המבקר.
 • במידה ומדובר בחדר, יש לשאוף שישמש אך ורק למטרה זו, ולוודא שקיימת אפשרות אוורור- חלון או דלת פתוחה.
 • הביקור ילווה על ידי איש צוות שיוודא שמירה על קיום ההנחיות.
 • במהלך הביקור תותר למבקר שהות במרחב הביקור הייעודי בלבד.

מיגון

 • יש להקפיד על הנחיות המיגון על מנת לשמור על בטיחותם של המטופלים, המבקרים והצוות.
 • לא יתאפשר ביקור למבקר שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו,שוהה בבידוד או שהינו מאומת קורונה.

מדידת חום והעדר תסמינים נשימתיים

 • חתימה על הצהרת בריאות
 • הדייר והמבקר יחבשו מסיכת אף-פה במשך כל המפגש.
 • מיגון המבקר יהיה באחריותו של המבקר.
 • המיגון יותאם למצבו התפקודי של המטופל בהתאם להנחיות

הצוות המקצועי

 • יש להבטיח חומר חיטוי זמין במרחב הביקורים לחיטוי ידיים.
 • מתחם הביקורים יעבור ניקוי על ידי צוות המסגרת אחרי כל ביקור.

מיגון לאנשים עם מוגבלויות

 • במקרים חריגים בהם הדייר אינו יכול לחבוש מסיכה לפי החלטת הצוות המקצועי במסגרת, ניתן לאשר את הביקור תוך הקפדה על מרחק של לפחות 2 מטרים מהמבקר.
 • במקרים החריגים בהם לא ניתן לשמור על המרחק בין הדייר  למבקר, הביקור יאושר ע"י צוות רב מקצועי

הבאת מזון וחפצים מהבית עבור דייר בבית אבות או במערך הגריאטרי או לבעלי מוגבלויות

 • הבאת מזון למבוגרים, קשישים ואנשי עם מוגבלויות תהיה כזו שתאפשר למבקר להביא לדייר דברי מאכל מהבית בכלים חד פעמיים או באריזות סגורות.
 • יש לתאם עם הנהלת המוסד הבאת חפצים אישיים.

דילוג לתוכן