חג המולד 2013: האוכלוסיה הנוצרית בישראל

האוכלוסיה הנוצרית בישראל , ערב חג המולד 2013

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

חג המולד 2013: האוכלוסיה הנוצרית בישראל 

מנתונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי היום, ערב חג המולד 2013 חיים בישראל כ-161 אלף נוצרים, המהווים כ-2% מאוכלוסיית מדינת ישראל. עוד עולה מן הממצאים כי במדינת ישראל כמעט 80% מהנוצרים הינם נוצרים ערבים; היתר הם נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחותיהם היהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ לשעבר. מן הממצאים שפורסמו עולים נתונים נוספים : 

  •  הגיל החציוני בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב-2011 היה – 28.9, ושל הכלות הנוצריות 24.4.
  •  בשנת 2012 נולדו 2,610 ילודים לנשים נוצריות, מהם כ-77% לנשים נוצריות ערביות (2,004 ילודים).
  •  הישובים בעלי האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם נצרת (כ-22.4 אלף), חיפה (14.6 אלף), ירושלים (11.9 אלף), ושפרעם (9.6 אלף), נכון לסוף שנת 2012.
  •  מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.9, נמוך בהשוואה למשפחות היהודיות (2.3) ובהשוואה למשפחות המוסלמיות (2.9).
  •  בדיקות לאורך שנים מלמדות שלערבים הנוצרים שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בבחינות הבגרות, הן בהשוואה למוסלמים ולדרוזים והן בהשוואה לכלל תלמידי החינוך העברי. ממחזור הלימודים תשע"ב (2012) היו זכאים לתעודת בגרות 69% מבין תלמידי כיתות יב הנוצרים בהשוואה ל-50% מבין המוסלמים, 64% מבין הדרוזים ו-61% מבין תלמידי החינוך העברי (כולל הפיקוח החרדי) .
  • הערבים הנוצרים מובילים גם בקבלת תעודות בגרות העומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאות: :61% מהערבים הנוצרים, בהשוואה ל-51% מתלמידי החינוך העברי, 45% מהדרוזים ו-35% מהמוסלמים, קיבלו ב-2012 תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות.
  •  מספר התלמידים הנוצריים בחינוך היסודי והעל-יסודי הוא 28,157 אלף, והם מהווים 1.8% מכלל התלמידים הפעילים. רובם הגדול (88%) של התלמידים הנוצרים הם ערבים.

דילוג לתוכן