לרגל חג הנביא שועייב- מאפייני האוכלוסייה הדרוזית בישראל

לרגל חג הנביא שועייב שיצוין גם השנה: מגוון נתונים על האוכלוסייה הדרוזית בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

 לרגל חג הנביא שועייב- מאפייני האוכלוסייה הדרוזית בישראל

לרגל חג הנביא שועייב – חגה של העדה הדרוזית שחל ב- 24.4.2015, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על האוכלוסייה הדרוזית החיה בישראל.

• בסוף שנת 2014, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-136 אלף נפש (נתונים ארעיים).

• בסוף שנת 2013, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (15.8 אלף) וירכא (15.5 אלף).

• שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בשנת 2013 עמד על 2.2 ילדים בממוצע לאישה דרוזית. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות השישים. שיא הפריון, 7.9 ילדים לאישה, נמדד בשנת 1964. בשנת 1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, בשנת 2000 – 3.1 ובשנת 2010 – 2.5.

• בשנת 2014 היו בישראל כ-31.6 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, והם היוו כ-1.4% מכלל משקי הבית בישראל.
• גודל משק הבית הממוצע בשנת 2014 נאמד בכ-4.1 נפשות, גבוה יותר ממשקי בית יהודיים (3.1) וממשקי בית נוצריים (3.0), וקטן מזה של משקי בית מוסלמיים (4.9).

• בשנת 2014 היו 31.9 אלף משקי בית של דרוזים, מהם 80.8% משקי בית עם מועסקים, גבוה מזה של המוסלמים (78.7%) ומשל הנוצרים (76.7%).

• אחוז הגברים המשתתפים בכוח העבודה הגיע ב-2014 ל-69.6%, ואחוז הנשים הדרוזיות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-32.2%.

• בשנת תשע"ד, הייצוג של הדרוזים בקרב כלל אוכלוסיית הסטודנטים בישראל היה קטן יחסית. עם זאת, בשנים האחרונות מספרם הוכפל. בשנת תשע"ד למדו 4.2 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לשם השוואה, בתש"ס (1999/2000) מספרם היה פחות ממחצית (1.7 אלף).

• שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר ראשון היה גבוה יותר בקרב הדרוזים בהשוואה ליהודים (64.9% לעומת 55.0%, בהתאמה).

דילוג לתוכן