חג שמח- לקראת חג הקרבן

על פי הלמ"ס: 1.52 מליון מוסלמים - 17% מכלל תושבי ישראל. ירידה בשיעור הילודה. עליה בשיעור מקבלי התארים האקדמיים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

חג שמח: לקראת חג הקרבן: 1.52 מליון מוסלמים – 17% מכלל תושבי ישראל. ירידה בשיעור הילודה. עליה בשיעור מקבלי התארים האקדמיים 

לקראת חג הקרבן عيد الاضحى – עיד אל אדחא המכונה גם "החג הגדול", פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים ומידע. חג הקורבן הוא חג מוסלמי המציין את המועד לקיום החאג', העלייה לרגל למכה. הוא נחגג מהיום העשירי של חודש ד'ו-אל-חיג'ה, הוא החודש האחרון בלוח המוסלמי, ונמשך ארבעה ימים. העלייה לרגל עצמה נמשכת כשבוע, וחג הקרבן מציין את אחד השיאים במהלך הטקסים הנהוגים בה. אלו שמקיימים את החג בביתם מקיימים טקס דומה לזה הנהוג באותו יום במכה, שעיקרו הקרבת טלה כקרבן והכנת בשרו למאכל בסעודת החג או כתרומה לעניים. מקובל לקשר חג זה לסיפור "עקדת ישמעאל", המקביל לסיפור "עקדת יצחק" המופיע במקרא (מתוך ויקיפדיה). מן הנתונים שפורסמו מתברר כי:

• בסוף שנת 2016 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.524 מיליון נפש, שהם 17.7% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 36 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2015.
• שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2016 עמד על 2.4%, בדומה לשלוש השנים האחרונות.
• בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים; כ-320 אלף, שהם 21% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.2% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמיים הוא רהט, ובו מתגוררים 64.3 אלף מוסלמים.
• שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000 ל- 3.29 ילדים לאישה בשנת 2016, בהשוואה ל- 3.16 ילדים לאישה יהודייה, 2.05 לאישה נוצרייה ו-2.21 לאישה דרוזית).
• האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה; אחוז הילדים בה גבוה ואחוז הקשישים – נמוך. כ-35% מהאוכלוסייה המוסלמית הם בגיל 14-0 (534.3 אלף) ורק 3.9% מהם בגיל 65 ומעלה (59.8 אלף).
• כ-34% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-10% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.
• אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2016 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.2% (63.6% בקרב גברים ו-23.8% בקרב נשים). יש לציין כי אחוז השתתפות של הנשים המוסלמיות נמוך משמעותית בהשוואה לאחוז זה בקרב יהודיות, נוצריות ודרוזיות (66.2%, 48.4% ו-33.7%, בהתאמה).
• אחוז הבלתי מועסקים בקרב מוסלמים בגילים 15 ומעלה היה 6.7%, גבוה מאשר בקרב היהודים, הנוצרים והדרוזים (4.6%, 4.4% ו-6.2%, בהתאמה).
• בכ-14% ממשקי הבית המוסלמיים כל בני משק הבית מועסקים, לעומת 45.8% ממשקי הבית היהודיים כ-28% ממשקי הבית הנוצריים וכ-20% ממשקי הבית הדרוזיים.
• בשנת הלימודים תשע"ו למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 384,437 תלמידים מוסלמים (מהם 5,108 תלמידים למדו בחינוך העברי, והשאר בחינוך הערבי).
• שיעור המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בשנה זו עלה ל-7.7% (לעומת 7.3% בשנה הקודמת ו-6.7% בשנה שלפניה), אך שיעורם בקרב מקבלי התארים עדיין היה נמוך משמעותית בהשוואה לשיעורם בקרב כלל אוכלוסיית ישראל (18.8% בגילאים הרלוונטיים- באמצע שנת 2015).
• סך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית מוסלמים מסתכמת ב-13,202 ₪ לעומת 15,930 ₪ במשקי בית יהודים.

דילוג לתוכן