חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

מה שיעור ההורים המחסנים את ילדיהם בקביעות ? כמה ישראלים מתחסנים משפעת עונתית ? כמה מאיתנו עושים בדיקות לגילוי מחלות ממאירות ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבדיקות דם
חיסון. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. באדיבות .US-LBL.gov

מה שיעור ההורים המחסנים את ילדיהם בקביעות ? כמה ישראלים מתחסנים משפעת עונתית ? כמה מאיתנו עושים בדיקות לגילוי מחלות ממאירות ?

נתונים חדשים המתפרסמים על ידי הלמ"ס מגלים מידע רב אודות דפוסי ההתחסנות של הישראלי והיקפי הבדיקות הרפואיות שהוא עורך. נתונים אלה מבוססים על הסקר החברתי שהינו סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בנושא בריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על בדיקות רפואיות, מחלות וחיסונים שייכות לנושא השנתי.

חיסונים 
חיסון ילדים בגיל 17-0
92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, 91% מהיהודים ו-95% מהערבים; 93% מהחרדים ו-92% מהחילונים.
כ-4% אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ-2% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

חיסון נגד שפעת עונתית
26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים: 24% מהגברים ו-27% מהנשים, 26% מהיהודים ו-24% מהערבים.
אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל-65% בגיל 75 ומעלה.
אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות: 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים.
אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה: 22% בקרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש (ברוטו) היא עד 2,000 ש"ח ו-28% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בחודש היא יותר מ-2,000 ש"ח.
ב-2010 התחסנו 23% מבני 20 ומעלה, 62% בקרב בני 75 ומעלה, 24% מהיהודים ו-17% מהערבים, 11% מהחרדים ו-25% מהחילונים.

בדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת
51% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה: 55% מהגברים ו-47% מהנשים; 73% מבני 74-60; 37% מהחרדים ו-51% מהחילונים. 23% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 45% מהגברים ו-42% מהנשים; 36% מבני 74-60; 22% מהיהודים ו-27% מהערבים; 18% מהחרדים ו-21% מהחילונים.
13% עשו את הבדיקה לפני יותר משנה ועד שנתיים ו-9% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בני 74-50: 66% עשו את הבדיקה אי פעם, 35% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 16% נבדקו לפני יותר משנה ועד לפני שנתיים ו-11% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת
38% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה: 41% מהגברים ו-36% מהנשים; 18% מבני 40- 49, 38% מבני 59-50 ו-54% מבני 60 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 26% מהערבים; 20% מהחרדים לעומת 43% מהחילונים. 27% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה, לעומת 46% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
29% מבני 40 ומעלה עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות: 31% מהגברים ו-27% מהנשים; 42% מבני 74-60; 30% מהיהודים ו-22% מהערבים; 12% מהחרדים לעומת 33% מהחילונים. 22% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, לעומת 35% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
9% עברו את הבדיקה לפני יותר מחמש שנים.
בקרב בני 74-50: 47% עשו את הבדיקה אי פעם, 37% עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, 10% נבדקו לפני יותר מחמש שנים. מאלה שנבדקו: 37% נבדקו בגלל בעיה רפואית, 35% נבדקו בשל גילם או במסגרת בדיקת סקר, ו-28% נבדקו מסיבה אחרת, כגון רקע משפחתי או בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה.

בדיקות ייעודיות לנשים לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד
74% מהנשים בנות 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה: 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו-79% מהמסורתיות והחילוניות.
האחוז עולה עם הגיל: 40% בגיל 49-40, 86% בגיל 59-50, ו-94% בגיל 60.
האחוז עולה עם רמת ההכנסה: מ-56% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח, ועד ל-84% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל 4,000 ש"ח.
57% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 60% מהיהודיות לעומת 44% מהערביות; 33% מהחרדיות לעומת 64% מהחילוניות; 31% מבנות 49-40, 74% מבנות 59-50, ו-80% מבנות 74-60.
10% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 74-50: 90% עשו את הבדיקה אי פעם, 77% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-10% נבדקו יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 70% מהנשים בנות 40 ומעלה שהן עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה. 57% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-8% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם (PAP)
61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם: 67% מהיהודיות לעומת 27% מהערביות; 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו-76% מהחילוניות; 57% מבנות 39-25, 70% מבנות 59-40, 60% מבנות 74-60 ו-41% מבנות 75 ומעלה.
37% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 40% מהיהודיות לעומת 17% מהערביות; 24% מהחרדיות לעומת 49% מהחילוניות; 42% מבנות 39-25, 48% מבנות 49-40, 39% מבנות 59-50 ו-24% מבנות 74-60. 12% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 65-25: 64% עשו את הבדיקה אי פעם, 42% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-13% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 45% מהנשים בנות 25 ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם. 30% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-15% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

דילוג לתוכן