חמישית מאזרחי ישראל עסקו בהתנדבות בשנה האחרונה

הלמ"ס: חמישית מאזרחי ישראל עסקו בהתנדבות בשנה האחרונה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורעסקים כלכלה ניהול
אימון ומנטוריניג. מקור: ויקיפדיה. ברשיון cc3-by. מאת: Sage-Ross-Ragesoss

חמישית מאזרחי ישראל עסקו בהתנדבות בשנה האחרונה

לרגל יום המתנדב הבין-לאומי מפרסמת הלמ"ס נתונים על התנדבות הישראל. ממצאי הסקר החברתי בשנת 2013 עולה כי בקרב ישראלים בני 20 ומעלה:

• אחד מכל חמישה (כמיליון איש) עסק בפעילות התנדבותית בשנה האחרונה: 22% מהגברים ו-18% מהנשים, 23% מהיהודים ו-8% מהערבים.
• 48% מהמתנדבים, התנדבו במסגרת ארגון, 38% התנדבו באופן פרטי, ו-14% התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.
• 37% מהמתנדבים, התנדבו במתן עזרה לנזקקים, 27% התנדבו בתחום החינוך והתרבות, 10% – בתחום הסדר הציבורי (משטרה, צבא, משמר אזרחי), 10% – בתחום הבריאות (מד"א, בתי חולים וכד'), 6% התנדבו בפעילות דתית, 3% – בהגנה ובשמירה על הטבע ובעלי החיים ו-7% התנדבו בתחומים אחרים.
• אנשים העוסקים בפעילות התנדבותית מרוצים יותר מחייהם ואופטימיים יותר לגבי עתידם, מאשר אנשים שאינם עוסקים בפעילות התנדבותית.
• 62% דיווחו כי תרמו כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים בשנה האחרונה.
• 5.5% מבני 20 ומעלה דיווחו כי קיבלו סיוע מעמותות או ממתנדבים בשנה האחרונה.

פעילות התנדבותית הוגדרה כעזרה ללא תשלום (לעולים, לזקנים, לילדים, לנזקקים וכד') באופן פרטי או במסגרת של ארגון או תנועה (כגון ויצ"ו, המשמר האזרחי, ועד הורים וכד'). פעילות התנדבותית אינה כוללת מתן תרומות, עזרה לבן משפחה או לחברים. כל השאלות על התנדבות ועל תרומות התייחסו לשנים עשר החודשים שקדמו לריאיון.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, ובוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2013. במסגרתו רואיינו כ-7,400 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5 מיליון איש בגילים האלה.  

דילוג לתוכן