יום האם- יום המשפחה 2012

לרגל יום המשפחה מפרסמת הלמ"ס נתונים אודות המשפחה בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורהורים ומשפחה
משפחה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nils Fretwurst

יום האם- יום המשפחה 2012

לרגל יום המשפחה שנחגג כיום בתאריך ל' בשבט, (צוין בעבר כ"יום האם") יום פטירתה של "אם הילדים", הנרייטה סאלד מקימת הסתדרות הנשים הדסה, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 . בו בין היתר נתונים אודות המשפחה בישראל וכן אודות שביעות רצון מהקשר עם בני המשפחה של בני 20 ומעלה.

יום המשפחה – יום המשפחה הינו יום אשר מצוין במדינת ישראל ובמדינות אחרות על מנת להדגיש את הקשר בין בני המשפחה וחשיבותו. ביום זה נוהגים להעניק מתנה להורים לעיתים ואף לאחל ברכות ליום המשפחה ולהביע הוקרת תודה. יום המשפחה נחגג בתחילתו כ"יום האם" ולאחר שלשם השיוויון נחגג "יום האב" אוחדו יום האם ויום האב ל"יום המשפחה" המציין את חשיבות התא המשפחתי והקשר הטוב בתוכו.

מן הנתונים של הלמ"ס עולה כי בשנת 2010 חיו בישראל 1.8 מליון משפחות. בשנת 2000- 10 שנים לפני כן חיו בישראל 1.5 מליון משפחות- עלייה של 20%. (משפחה מוגדרת כשני אנשים או יותר המתגוררים באותו משק בית עם קשרי נישואים או ללא נישואים וכוללים גם אימהות ואבות חד הוריים , זוגות, זוג עם ילד/ים וכו), חצי מכלל המשפחות כוללות הורים וילדים עד גיל 17. המשפחה הישראלית הממוצעת כוללת 3.74 נפשות- בדומה לגודלה לפני כעשור (3.76 נפשות למשפחה). בישראל 107,000 משפחות חד הוריות בהם הורה אחד מגדל ילד או ילדים עד גיל 17. זאת בהשוואה ל 89,000 משפחות כאלה בשנת 2000.

הורים במשפחות עם ילדים מועסקים בשיעורים גבוהים יותר משיעורי התעסוקה במשקי בית ללא ילדים. 92.5% לעומת 60.7%. 77.6% מההורים במשפחות חד-הוריות היו מועסקים. ככל שהגיל של הילד הצעיר ביותר במשפחה עולה, אחוז משקי הבית עם מועסקים עולה (תופעה זו תקפה גם לגבי תעסוקת נשים בכלל).

עוד עולה מן הנתונים כי בהשוואה לשנת 2000, בשנת 2010 חל גידול משמעותי של 90% במספר האימהות החד הוריות המגדלות את ילדיהן בעצמן ללא הורה נוסף- מ8,400 אימהות חד הוריות בשנת 2000 ל16,100 אימהות חד הוריות בשנת 2010.

דילוג לתוכן