יום הילד הבינלאומי – ישראל 2013

לקט נתונים אודות ילדי ישראל לרגל יום הילד הבינלאומי 2013

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
ילדים. מקור: ויקיפדיה. ברשיון cc3-sa-by. מאת : Durzan cirano

יום הילד הבין-לאומי 2013

יום הילד הבינלאומי מצוין מידי שנה ב-20 לנובמבר. החל משנת 1989 נקבע יום זה להגברת המודעות לשיפור בריאות נפשית ופיזית ולרווחת ילדי העולם. 

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי:

  • בשנת 2012, כמו בשנה הקודמת, השמות הנפוצים ביותר בקרב יהודיות שנולדו בשנה זו היו: נועה שירה ותמר ובקרב הבנים נועם אורי ואיתי, שם חדש שנכנס לרשימת 10 השמות הנפוצים בקרב הבנות הוא אדל, למעלה מ-850 בנות שנולדו בשנת 2012 נקראו בשם זה.
  • כ- 43% מהאוכלוסייה הערבית הם ילדים לעומת כ- 31% מהאוכלוסייה היהודית ו- 23% מאוכלוסיית האחרים. ההבדלים נובעים בעיקר מהבדלים ברמות הפריון. עד תחילת שנות האלפיים מספר הילדים הממוצע לאישה בקרב נשים ערביות עמד על כ-4.3 ובקרב נשים יהודיות המספר היה כ-2.6 ילדים בממוצע לאישה. עד שנת 2012 ההבדלים בשיעורי הפריון הצטמצמו ובשנת 2012 אישה ערביה יולדת בממוצע כ-3.3 ילדים במהלך חייה, לעומת כ-3 ילדים בממוצע בקרב היהודיות וכ- 1.7 ילדים בממוצע לנשים האחרות. מתוך 2.63 מליון הילדים בישראל 31.4% הם בני 4-0, 28.3% – בני 9-5, 26.0% – בני 14-10 ו-14.3% – בני 17-15.
  • בסוף שנת 2012 חיו בישראל 2.62 מיליון ילדים בגילאי בני 17-0, המהווים שליש מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.84 (70%) מיליון ילדים יהודים, כ-700 אלף ילדים ערבים (27%) (619.0 אלף מוסלמים,46.4 אלף דרוזים וכ- 36.4 אלף נוצרים ערבים), ועוד 78.0 אלף ילדים (3%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).
  • בשנת 2012 נולדו בישראל כ-171 אלף תינוקות מהם כ-125.4 אלף לנשים יהודיות וכ-36.0 אלף לנשים מוסלמיות. כ-97% מהילדים היהודים נולדו בישראל. כ-78% מהם נולדו לאבות שגם הם נולדו בישראל.
  • מכלל הילדים היהודים, כ-8% גרים במשפחות חד הוריות, בהשוואה לכ-6% מהילדים הערבים במשפחות אלה. בקרב ילדי עולי בריה"מ, אחוז הילדים שגרו במסגרת של משפחה חד הורית עמד על 13%.
  • בשנת 2012, כ-17% (449 אלף) מכלל הילדים עד גיל 17 באוכלוסיית ישראל היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות בישראל.
  • ב2012 10.2% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ- 251 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 8% באוכלוסייה היהודית ו-16.3% באוכלוסייה הערבית.
  • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע"ב (2011/12) ל-69.5%. בחינוך העברי שיעור הזכאים גבוה מזה בחינוך הערבי – 73.5% לעומת 56%.
  • בשנת תשע"ג (2012/13) למדו 1,365 בני נוער (גילאי 17-12) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהשוואה לשנה הקודמת – תשע"ב (2011/12) – מספר בני הנוער שלמדו לתואר ראשון גדל באופן משמעותי (41.3%).

 

דילוג לתוכן