יום כדור הארץ- להגנת הבריאות

יום כדור הארץ: בריאות האדם והגנת הסביבה

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
טבע ובריאות. כל הזכויות שמורות.

יום כדור הארץ לשמירה על בריאות האדם והטבע


יום כדור הארץ מצוין היום לשמירה על בריאות המערכות האקולוגיות של החי והצומח בכדור הארץ, איזון טבעי ומודעות סביבתית.
יתר על כן, היום בשעה שמונה בערב (20:00) תצוין שעת כדור הארץ במהלכה מתבקשים התושבים במדינות רבות בעולם להמנע מצריכת חשמל, על מנת ליטול חלק פעיל במאבק למען שימור כדור הארץ, שימוש נבון במשאבים, שימוש באנרגיות מתחדשות, ועל מנת להפחית את זיהום האוויר, המהווה סכנה למערכות האקולוגיות בכדור הארץ, וכגורם מזהם ומזיק מבחינה בריאותית לאדם.

ב-22 לאפריל, היום מצוין ברחבי העולם יום כדור הארץ. מועד זה מצוין במדינות שונות מזה 42 שנים החל משנת 1970. מקורו של האירוע הוא בהפגנות הענק שהתקיימו בארצות הברית ב22 לאפריל 1970, בעקבות דברים של הסנטור נלסון גילורד אשר ביקש מהציבור לצאת ולמחות כנגד הפגיעה החריפה בטבע ובהרס הסביבתי. בעקבות ההפגנות יצאו מעל עשרה מליוני מפגינים למחאות רחבות שבעקבותיהן התמסד האירוע המצוין מאז מידי שנה בתאריך זה על מנת להעלות למודעות את הצורך בשימור הסביבה, בשימוש מושכל במשאבי כדור הארץ ובהימנעות מזיהום אוויר.

מלבד הערך העצמאי של השמירה על החי והצומח בכדור הארץ ועל שימוש מושכל במשאבי טבע וסביבה, ליום כדור הארץ חשיבות כגורם מודעות לשימור הסביבה והגנת תושבי כדור הארץ מפני יצירת זיהום מזיק לבריאות. במסגרת הגברת המודעות ופעילויות החקיקה לשמירה על בריאות הציבור ורפואה אפידמיולוגית בהיבט האקולוגי- הסביבתי, מודגש נושא זיהום האוויר כמו זה שהוצג במסגרת פרויקט "שמיים נקיים", שמיועד להגביל באופן נוקשה מזהמים וביניהם תחנות כוח ומפעלי תעשייה לפלוט אל האוויר גזים מזיקים כמו כספית, SO2 גופרית דו חמצנית או חנקן חמצני NOx שידוע על פי מחקרים רפואיים שהם גורמים לתחלואה מגוונת ובין היתר מעוררת תחלואת לב ובעיות נשימה שונות.

דילוג לתוכן