לקראת "יום ללא עישון": 20% מהישראלים מעשנים

לקראת יום בינ"ל ללא עישון מפרסם הלמ"ס נתונים בנושא: חמישית מהישראלים מעשנים. רבים נחשפים לעישון פאסיבי. גברים מעשנים הרבה יותר מנשים.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
סיגריות. מקור: ויקיפדיה ברשיון CC3-BY-SA. צילום: Geierunited

הלמ"ס לקראת "יום ללא עישון": 20% מהישראלים מעשנים

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון, שחל מחר, 31 למאי, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על היקף ואופי העישון בישראל, מאפייני המעשנים, נתונים אודות עישון פאסיבי, הוצאות בגין עישון ומידע נוסף. מן הממצאים עולה, בין היתר, כי 20% מהאוכלוסייה בישראל מעשנים. גברים בישראל מעשנים הרבה יותר מנשים : כמעט 13% מהנשים מעשנות בעוד שיותר מ- 28% מהגברים מעשנים.

הממצאים שפירסמה הלמ"ס לקראת  International Day for the Prevention of Smoking , נאספו במהלך שנת  2009 ו2010 בסקר הבריאות והסקר החברתי שנערכו עם כ-29,000 מרואיינים מעל גיל 20.

מן הממצאים על כי השכלה קשורה לעישון: ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר, שיעור המשענים פוחת. שיעור המעשנים בקרב אנשים בעלי השכלה של  16 שנות לימוד ומעלה הינו  13% לעומת שיעור עישון של  26% בקרב בעלי השכלה של 9 עד 12 שנות לימוד.

אחד מכל חמישה מעשנים בישראל, מעשן לפחות סיגריה אחת מידי יום. לא רק שנמצא כי יותר גברים מעשנים מנשים, אלא שגם נמצא שגברים מעשנים יותר סיגריות ביום בהשוואה לנשים. 70% מהגברים מעשנים יותר מ-10 סיגריות ביום ואילו 50% מהנשים מעשנות יותר מ-10 סיגריות ביום.  יתרה מזאת- גברים מתחילים לעשן מוקדם יותר מנשים: 75% מהגברים החלו לעשן לפני שמלאו להם 20 שנים בעוד שקרוב ל-60% מהנשים החלו לעשן לפני גיל 20.

מן הממצאים עולה כי בקרב בני המגזר הערבי 44.6% מבין הגברים עישנו בעוד שרק 3.7% מהנשים עישנו. במגזר היהודי 24.5% מקרב הגברים עישנו בעוד ש-%14.0 מבין הנשים עישנו.

ממצא מעודד שפורסם בסקר מתייחס למגמת העישון בישראל : הממצאים הצביעו על כך שאחוז המעשנים בישראל מצוי במגמת ירידה, בדומה למגמת הירידה בשיעורי העישון במרבית מדינות ה-OECD: אחוז המעשנים בקרב הגברים ירד מאמצע שנות ה-90 בכ-17% ובקרב נשים ירד שיעור המעשנים בכ-21%. בקרב ערבים הירידה בשיעור העישון הרבה יותר מתונה משיעור הירידה במגזר היהודי ובכלל- ירידה של כ-7%. מגמת ירידה בשיעור המעשנים ניכרת גם בקרב עולים ממדינות בריה"מ לשעבר – בעוד שבשנת 2000, יותר ממחצית מבני 44-20 עישנו, בשנת 2009 פחות מ-40% עישנו.

בהשוואה של ישראל עם מדינות ה-OECD, ממצאי המחקר מעלים כי אחוז המעשנים בישראל (20.3%) הוא נמוך בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD )  23.2%).

הוצאה על עישון

מניתוח ההוצאות של משקי הבית בישראל עלה כי 1% מכלל ההוצאה החודשית של משק בית ממוצע בישראל – כולל משקי בית של לא מעשנים הייתה על סיגריות, טבק וצורכי עישון. במשקי הבית של אנשים שמעשנים הסתכמה ההוצאה בכ-3% מסך ההוצאה החודשית ועמדה על סכום הוצאה של כ-400 ₪ בממוצע בכל חודש בעבדו רכישת סיגריות, טבק וצרכי עישון.

הפסקת עישון ועישון פאסיבי

ממצאי הסקר החברתי שנערך בשנת 2010 מעלים ממצאים מעניינים לגבי הניסיונות להפסקת עישון ועישון פסיבי: כך עולה כי עוד מעלים ממצאי הסקר כי מעל חמישית מהמעשנים מנסים להפסיק לעשן. 41% ניסו להפסיק לעשן בעברם ואילו 37% לא ניסו בכלל. 44% מהמעשנים לשעבר, שחדלו לעשן, עשו זאת בגלל חשש לנזקים בריאותיים לגופם או לבריאות של בני המשפחה שלהם. 23% הפסיקו לעשן מפאת בעיה רפואית שממנה סבלו. 10% הפסיקו לעשן משום שבני משפחה או אחרים בסביבתם לחצו עליהם להפסיק ךעשן ואילו  כרבע  מהמעשנים הפסיקו לעשן בשל סיבות אחרות כמו בעיה אסתטית, או הוצאה כספית גבוהה.

89% מהאנשים שחדלו לעשן, הצליחו להפסיק את העישון בכוחות עצמם, ואילו 3% נעזרו בתרופות או בתחליפי ניקוטין כדי להפסיק לעשן, 3% נוספים נעזרו בטיפול אישי או קבוצתי על מנת להפסיק לעשן ו-4% השתמשו בדרכים אחרות.

חשיפה לעישון של אחרים (עישון פאסיבי)

מן הממצאים עולה כי 72% מהאנשים נחשפו במהלך החודש האחרון לעישון של גורם אחר, בעישון פאסיבי. 38% סבלו מחשיפה לעישון במידה רבה או רבה מאוד ואילו 34% סבלו מחשיפה לעישון במידה מועטה. אנשים שמעשנים בעצמם, נחשפים לעישון פאסיבי יותר מלא מעשנים (87% לעומת 66%).29% מהאנשים שנחשפו לעישון פאסיבי בישראל, נחשפו לעישון של אחרים במקום עבודתם, 23% נחשפו בביתם לעישון של אחרים, ושיעור משמעותי של 56% מעידים שנחשפו לעישון בבית של אדם אחר ובמקומות ציבוריים.

דילוג לתוכן