יום ללא עישון: פחות מעשנים בישראל

לרגל יום עולמי ללא עישון מגלים נתוני משרד הבריאות את מאפייני העישון בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
עישון וסיגריות. מקור : ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. מאת: CrazyD

היום העולמי ללא עישון: תמונת מצב לגבי עישון בישראל

לרגל היום הבינלאומי ללא עישון המצוין היום ברחבי העולם בו מנסים להעלות את המודעות לנזקים הרבים של עישון הסיגריות ומוצרי הטבק, וחשיבות ההימנעות מהם לשמירה על הבריאות, מפרסם משרד הבריאות נתונים אודות העישון בישראל ומאפייניו. 

מן הממצאים עולה כי בשנים האחרונות ירד שיעור המעשנים בישראל בני 21 ומעלה ל20.6% – הרמה הנמוכה ביותר של מעשנים מכלל האוכלוסיה – דבר המעיד על מגמה משתפרת של מודעות לנזקי העישון. עוד עולה מן הנתונים שפורסמו בדו"ח של משרד הבריאות כי גברים מעשנים בשיעור כמעט כפול מנשים- 27.1% מהגברים הבוגרים בישראל מעשנים בהשוואה ל14.4% מקרב הנשים הישראליות.

הדו"ח מעלה כי בקרב האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל שיעור המעשנים קטן ב-5.5% משיעור המעשנים במגזר הערבי- 19.7% לעומת שיעור של 25.2% במגזר הערבי. מן הנתונים עולה כי 23.7% מהגברים היהודים מעשנים לעומת 43.8.5 מהגברים הערבים ואילו בקרב הנשים היהודיות 15.9% מעשנות בעוד שהשיעור עומד על 6.7% בקרב הנשים הערביות.

ניתוח הממצאים מעלה כי בעשור האחרון קיימת יציבות בשיעור המעשנים הבינוניים שמעשנים בין 10 ל-20 סיגריות ביום אולם בקרב מי שמעשן "כבד, מעל חפיסה ביום חלה ירידה בשיעורי המעשנים בכל קבוצות האוכלוסייה אך לא בקרב נשים ערביות.
ממצאי הדו"ח מעלים כי הגיל הממוצע להתחלת עישון בישרל הוא 17.9 בגברים יהודים ו2.5 בנשים יהודיות ובמגזר הערבי 25.4 שנים בנשים ערביות ו-19.4 בגברים ערבים.

ביחס למדינות הOECD, שיעורם של המעשנים במדינת ישראל העומד על 28.4% הוא במיקום גבוה יחסית. יחד עם מצוין בדו"ח כי ייתכן שנתון זה מוטה משום שבמדינות רבות אחרות שאליהן מושוות ישראל שיעורי המעשנים כוללים בני 15 ומעלה ולא בני 21 ומעלה כפי שנעשה בישראל.

דילוג לתוכן