יותר חרדה ולחץ עקב הקורונה

השפעות פסיכולוגיות של המשבר בישראל: יותר חרדה ולחץ נפשי בקרב בוגרים בציבור הישראלי עקב מגיפת הקורונה

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

בריאות הציבורפסיכולוגיה
חשש נפשי וכלכלי עקב משבר הקורונה. צילום: Steve Buissinne Pixabay

השפעות פסיכולוגיות של המשבר בישראל: יותר חרדה ולחץ נפשי בקרב בוגרים בציבור הישראלי עקב מגיפת הקורונה. מגיפת הקורונה גרמה וממשיכה להוביל לנזקים בריאותיים, מוות, תחלואה והשלכות כלכליות, חברתיות ופסיכולוגיות חמורות. היקף השפעותיה של המגיפה והתחלואה עדיין לא ידועות לאשורם. הנזקים הבריאותיים בקרב מי שהחלים מהמחלה משמעותיים והנזקים הכלכליים והפסיכולוגיים ניכרים בישראל ובעולם.  נזקי הקורונה והשפעותיה הפסיכולוגיות של המגיפה עקב התמורות החברתיות והכלכליות זוכות לסיקור במחקרים, מדדים ומשאלים שונים.

החמרה במצב הפסיכולוגי עקב המגפה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנת מידי תקופה את השפעות הקורונה בהקשר של מדד החוסן הלאומי. ממצאי הלשכה העדכניים מעלים כי  עולה שארבעה מתוך עשרה ישראלים בוגרים מרגישים חרדה ולחץ נפשי עקב מגפת וירוס הקורונה. מן הממצאים עולה עוד כי מעל מחצית מהאוכלוסייה הבוגרת דואגים שלא יכסו את ההוצאות החודשיות שלהם.

ממצאי מחקר הלמ"ס באשר לחוסן אזרחי במהלך מגיפת נגיף הקורונה, בקרב בני 21 ויותר באמצע יולי מעלים כי המצב הנפשי של כרבע מהבגירים החמיר מאוד או החמיר במהלך משבר הקורונה.

עוד עולה מהממצאים של סקר החוסן האזרחי כי המצב הבריאותי של כחצי מליון ישראלים בוגרים החמיר או החמיר מאוד במהלך המשבר. מדובר בשיעור של שמונה וחצי אחוזים מהישראלים הבוגרים שמצב הבריאות הפיזי שלהם החמיר. במדידה של גיל, ניכר כי מבין אנשים בגילאי 65 או יותר, שיעור הסובלים מהחמרה במצב הבריאותי גדל ב13%.

מן הממצאים עולה כי 4 מכל 10 ישראלים כ2.5 מליון חווים במידה רבה או במידה מסוימת חרדה ולחץ נפשי. זאת לעומת 33% שדיווחו על כך בגל הקורונה הקודם. 19% מהבוגרים באוכלוסיה דיווחו כי חוו בדידות. אחד מחמישה אנשים חווים תחושה של דיכאון. זאת בהשוואה ל16% שחוו דיכאון בגל הקודם.

חשש מהמצב הכלכלי

עוד עולה מן הממצאים כי שני שליש מהאוכלוסיה הבוגרת חוותה חשש משמעותי או במידת מה מהידבקות מהנגיף. 38% דואגים מפני מצב הבריאות שלהם בשל סיבות אחרות שאינן עקב הנגיף.

מן הממצאים של סקר הלמ"ס עלה כי באשר למצב הכלכלי עקב משבר הקורונה שהוביל לאבטלה משמעותית, פיטורין והוצאה לחל"ת בהיקפים עצומים, פשיטת רגל של עסקים וקושי כלכלי, כי אצל מעל 40% מהבוגרים שהשתתפו בסקר, ישנה החמרה במצב הכלכלי שלהם ושל בני משפחותיהם. זאת עקב משבר הקורונה. בני המיעוט הערבי בישראל סובלים מהחמרה במצב הכלכלי עקב הקורונה יותר מהאוכלוסיה הכללית. 49% דיווחו על החמרה במצב שלהם ושל בני המשפחה שלהם בעקבות המשבר.

עוד עולה מן הממצאים כי מעל חצי מהאוכלוסיה הבוגרת חוששים שיתקשו לכסות את הוצאותיהם הכספיות. 55% בקרב האוכלוסיה הכללית לעומת 65% בקרב המגזר הערבי. בקרב מבוגרים בני 65 ויותר חשש זה נמוך מבאכולוסיה הכללית. 39% דיווחו שהם חוששים מקושי לכסות את ההוצאות שלהם.

שיעור זה מייצג עליה בקרב המדווחים על חשש מיכולת לכסות את ההוצאות הכלכליות.

עוד מתחוור מן המחקר כי בקרב אחד מחמישה אנשים, אדם אחד או בני ביתו צמצמו את כמות המזון או כמות הארוחות שהוא אוכל במהלך השבוע האחרון. 21% צמצמו את האכילה באוכלוסיה הכללית לעומת 33# מקרב בני המגזר הערבי. שיעור זה של 21% גבוה בהשוואה להיקפי צמצום צריכת המזון שנצפתה בגל הקודם – 14%.

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים בדבר השפעות הקורונה. תופעות ותסמינים רבים נצפו לאחר ההחלמה מהקורונה. כך, ממצאי מחקר עדכני העלו כי רבים מהמחלימים סבלו מדיכאון וחרדה.

 

דילוג לתוכן