ירידה במחירי תרופות מרשם

משרד הבריאות מודיעה על הפחתה במחירי תרופות המרשם

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
תרופות. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Mk2010

משרד הבריאות מודיע על הפחתה במחירי תרופות מרשם

מחירי תרופות המרשם במדינת ישראל הולכים ויורדים ובמצטבר מגיעה הירידה במחיר התרופות בשלוש השנים האחרונות ל24%. כך על פי משרד הבריאות. כך, גם החודש, ירדו מחירי תרופות המרשם המקסימליים בשיעור של כ-3%, בין השאר בעקבות שינוי בשערי מטבעות וכן בשל ירידות מחירים "במדינות מהן מצוטטים מחירי התרופות". מגמת ירידה זו, מציינים במשרד הבריאות נשמרת למרות העלייה בשיעור המע"מ בישראל השנה.

מהודעת משרד הבריאות עולה כי רואה החשבון יאיר אסרף המכהן כמפקח על המחירים במשרד הבריאות הודיע כי המחירים המרביים של תרופות המרשם ירדו ב-2 בדצמבר בשיעור ממוצע של 3%. לירידה זו במחירי התרופות כאמור תרמו ירידות מחירי תרופות ושינויים בשערי המטבעות.

חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, המכהן כסגן שר הבריאות ציין כי מגמה זו של הפחתה במחירי תרופות המרשם היא מבורכת על והדגיש את חשיבות הפיקוח וקביעת מחירים מרביים, "אשר מהווים בסיס לחישוב השתתפות המבוטח וזאת במטרה להגן על ציבור החולים, הנזקק לתרופות המרשם." ולדבריו "עדיין יש מקום להורדה נוספת של מחירי התרופות ואנו פועלים לכך".

על פי מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור רוני גמזו, השנה הוחל הפיקוח על מחירי התרופות הוחל לראשונה גם ביחס לתרופות מרשם שאינן רשומות ואשר מיובאות לישראל מכוח תקנה 29 לפקודת הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו 1986.

יתר על כן, כיום מקודמות במשרד הבריאות הנחיות חדשות באשר לגודלן של אריזות התרופות על מנת למנוע מהמשווקים של תרופות להפחית את גודל האריזה ובכך לערוף את הפיקוח על המחיר ו"להעלות את דמי ההשתתפות העצמית ליחידת תרופה".

דילוג לתוכן