ירידה במספר העולים ארצה

בשנת 2016 הגיעו לישראל 25,977 עולים שהם 7% פחות מאשר ב-2015

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
טיסה מסחרית. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC מאת: Arpingstone

ירידה במספר העולים לישראל אשתקד בהשוואה ל2015: בשנת 2016 הגיעו לישראל 25,977 עולים 7% פחות מאשר ב-2015

מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מאז קום המדינה עלו לישראל כ-3.2 מיליון עולים, כ-43% מתוכם מאז שנת 1990. עוד מתחוור כי בעוד שבשנת 2016 עלו כ-26 אלף עולים חדשים, 7% פחות מאשר בשנת 2015. שיעור העולים עמד על 3.0 עולים ל-1,000 תושבים. מן ההודעה מברר עוד כי:
• מכלל העולים ב-2016, 57% הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 17% הגיעו מצרפת ו-11% הגיעו מארצות הברית.
• בשנת 2016 חלה עלייה של 1.5% במספר העולים מרוסיה (6,992 עולים) וירידה של 12% במספר העולים מאוקראינה (5,809 עולים), בהשוואה לשנת 2015. לאחר עלייה גדולה במספר העולים מצרפת בשנתיים הקודמות, מספרם ירד ב-36% בשנת 2016 (4,239 עולים).
• העולים החדשים השתקעו בעיקר בערים הגדולות. ירושלים קלטה 12% מסך העולים בשנת 2016, תל אביב-יפו – 11%, נתניה – 9%, חיפה – 8% ואשדוד ובת ים – 5% כל אחת.
• מקרב העולים בני 15 ומעלה אחוז בעלי משלח יד אקדמי עמד על 67%. רמת ההשכלה של העולים שהגיעו בשנת 2015 גבוהה יחסית – 72% מהם היו בעלי 13 שנות לימוד ומעלה, מחציתם (כ-52%) למדו 16 שנות לימוד ומעלה.
• בשנת 2016, השתקעו בארץ 4,200 אזרחים עולים, אשר יחד עם העולים מסתכמים לכ-30,180 מהגרים חדשים שהגיעו לישראל.

דילוג לתוכן